Hjem

Arkitektfirma i København

Drachmann Arkitekter beskæftiger sig med arkitektonisk betydningsfulde, historiske, fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark og Sverige. Vi varetager alt fra projektudvikling, projektering og byggeledelse inden for restaurering, transformation, renovering og nybyggeri for såvel private som offentlige bygherrer. Vi kan derfor tilbyde professionel rådgivning indenfor alle af byggeriets projektfaser fra indledende skitsering og programmering til byggeledelse, udførelse og projektopfølgning.
Tegnestuen har tillige stor erfaring med renovering, istandsættelse og transformation af ældre boliger og erhvervsejendomme, herunder myndighedsansøgninger til både kommune og Slots- og kulturstyrelsen. Tegnestuen arbejder også med indretning af kontorer efter de nyeste trender – hvor der fokuseres på hjemmearbejde og fleksible arbejdspladser.

Arkitektföretag i Köpenhamn

Drachmann Arkitekter arbetar med arkitektoniskt betydelsefulla, historiska, skyddade och bevaringsvärdiga byggnader i Danmark och Sverige. Vi erbjuder professionell konsultation inom samtliga av byggnationens projektfaser, från inledande ritningar och programmering till byggledning, genomförande och projektuppföljning.

Nyheder

Nyheter

Residenset i Kristianstad

2021.11.03

Årets facade 2020. Årets facade er byggebranchens hovedpris for Sveriges bedste husfacade, og bag prisen står SPEF – brancheforeningen for murværk og pudset byggeri. Formålet med konkurrencen er at kombinere håndværk med funktion, innovation, bæredygtighed og skønhed.

Vindermotivation
Kulturhistorie værd at bevare. Det kendetegner alle de nominerede nomineringer til renoveringsprisen af ​​Årets Facade. Sverige har en fantastisk byggehistorie. Landet er fyldt med bymiljøer og individuelle bygninger, der giver os alle et tilhørsforhold både nu og da. At bevare og i mange tilfælde restaurere bygninger, så de fortsat kan berige vores land, er uvurderligt. Årets vinder viser, hvor afgørende det bliver med ansvarlige, engagerede og kompetente projektteams at opnå et slutresultat af højeste klasse. Detaljearbejde, udførelsesniveau og fornemmelse for en bygnings oprindelse har lagt grunden til succes (Spf, SPEF).

Årets fasad 2020

Årets fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad, och bakom priset står SPEF – branschföreningen för murat och putsat byggande. Tävlingens syfte är att kombinera hantverksskicklighet med funktion, innovation, hållbarhet och skönhet.

Vinnermotivering
Kulturhistoria väl värd att bevara. Det präglar samtliga slutnominerade bidrag till renoveringspriset av Årets Fasad. Sverige har en fantastisk byggnadshistoria. Landet är fyllt av stadsmiljöer och enskilda byggnader som skänker oss alla en känsla av samhörighet både i nutid och dåtid. Att bevara och i många fall återställa byggnader så att de kan fortsätta berika vårt land är ovärderligt. Årets vinnare visar hur avgörande det blir med ansvarsfulla, engagerade och kompetenta projektteam för att nå ett slutresultat av yttersta klass. Detaljarbete, utförandenivå och känsla för en byggnads ursprung har lagt grunden för framgång.


Residenset i Kristianstad

2021.11.03

Årets facade 2020. Årets facade er byggebranchens hovedpris for Sveriges bedste husfacade, og bag prisen står SPEF – brancheforeningen for murværk og pudset byggeri. Formålet med konkurrencen er at kombinere håndværk med funktion, innovation, bæredygtighed og skønhed.

Vindermotivation
Kulturhistorie værd at bevare. Det kendetegner alle de nominerede nomineringer til renoveringsprisen af ​​Årets Facade. Sverige har en fantastisk byggehistorie. Landet er fyldt med bymiljøer og individuelle bygninger, der giver os alle et tilhørsforhold både nu og da. At bevare og i mange tilfælde restaurere bygninger, så de fortsat kan berige vores land, er uvurderligt. Årets vinder viser, hvor afgørende det bliver med ansvarlige, engagerede og kompetente projektteams at opnå et slutresultat af højeste klasse. Detaljearbejde, udførelsesniveau og fornemmelse for en bygnings oprindelse har lagt grunden til succes (Spf, SPEF).

Årets fasad 2020

Årets fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad, och bakom priset står SPEF – branschföreningen för murat och putsat byggande. Tävlingens syfte är att kombinera hantverksskicklighet med funktion, innovation, hållbarhet och skönhet.

Vinnermotivering
Kulturhistoria väl värd att bevara. Det präglar samtliga slutnominerade bidrag till renoveringspriset av Årets Fasad. Sverige har en fantastisk byggnadshistoria. Landet är fyllt av stadsmiljöer och enskilda byggnader som skänker oss alla en känsla av samhörighet både i nutid och dåtid. Att bevara och i många fall återställa byggnader så att de kan fortsätta berika vårt land är ovärderligt. Årets vinnare visar hur avgörande det blir med ansvarsfulla, engagerade och kompetenta projektteam för att nå ett slutresultat av yttersta klass. Detaljarbete, utförandenivå och känsla för en byggnads ursprung har lagt grunden för framgång.Arkitektfirma i København

Drachmann Arkitekter beskæftiger sig med arkitektonisk betydningsfulde, historiske, fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark og Sverige. Vi varetager alt fra projektudvikling, projektering og byggeledelse inden for restaurering, transformation, renovering og nybyggeri for såvel private som offentlige bygherrer. Vi kan derfor tilbyde professionel rådgivning indenfor alle af byggeriets projektfaser fra indledende skitsering og programmering til byggeledelse, udførelse og projektopfølgning.
Tegnestuen har tillige stor erfaring med renovering, istandsættelse og transformation af ældre boliger og erhvervsejendomme, herunder myndighedsansøgninger til både kommune og Slots- og kulturstyrelsen. Tegnestuen arbejder også med indretning af kontorer efter de nyeste trender – hvor der fokuseres på hjemmearbejde og fleksible arbejdspladser.

Arkitektföretag i Köpenhamn

Drachmann Arkitekter arbetar med arkitektoniskt betydelsefulla, historiska, skyddade och bevaringsvärdiga byggnader i Danmark och Sverige. Vi erbjuder professionell konsultation inom samtliga av byggnationens projektfaser, från inledande ritningar och programmering till byggledning, genomförande och projektuppföljning.


Udvalgte projekter

Utvalda projekt