Hjem

Nyheder

Nyheter

2021.11.03

Årets facade 2020
Årets facade er byggebranchens hovedpris for Sveriges bedste husfacade, og bag prisen står SPEF – brancheforeningen for murværk og pudset byggeri. Formålet med konkurrencen er at kombinere håndværk med funktion, innovation, bæredygtighed og skønhed.

Vindermotivation
Kulturhistorie værd at bevare. Det kendetegner alle de nominerede nomineringer til renoveringsprisen af ​​Årets Facade. Sverige har en fantastisk byggehistorie. Landet er fyldt med bymiljøer og individuelle bygninger, der giver os alle et tilhørsforhold både nu og da. At bevare og i mange tilfælde restaurere bygninger, så de fortsat kan berige vores land, er uvurderligt. Årets vinder viser, hvor afgørende det bliver med ansvarlige, engagerede og kompetente projektteams at opnå et slutresultat af højeste klasse. Detaljearbejde, udførelsesniveau og fornemmelse for en bygnings oprindelse har lagt grunden til succes (Spf, SPEF).

Årets fasad 2020
Årets fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad, och bakom priset står SPEF – branschföreningen för murat och putsat byggande. Tävlingens syfte är att kombinera hantverksskicklighet med funktion, innovation, hållbarhet och skönhet.

Vinnermotivering
Kulturhistoria väl värd att bevara. Det präglar samtliga slutnominerade bidrag till renoveringspriset av Årets Fasad. Sverige har en fantastisk byggnadshistoria. Landet är fyllt av stadsmiljöer och enskilda byggnader som skänker oss alla en känsla av samhörighet både i nutid och dåtid. Att bevara och i många fall återställa byggnader så att de kan fortsätta berika vårt land är ovärderligt. Årets vinnare visar hur avgörande det blir med ansvarsfulla, engagerade och kompetenta projektteam för att nå ett slutresultat av yttersta klass. Detaljarbete, utförandenivå och känsla för en byggnads ursprung har lagt grunden för framgång.Udvalgte projekter

Utvalda projekt