Om DRACHMANN ARKITEKTER

Fortidens bygninger i kompetente hænder

Som arkitektfirma opererer vi i spændingsfeltet mellem praktisk viden og metodisk tilgang. Vi har fokus på at opnå en balance mellem udvikling og bevaring, baseret på en dyb forståelse for selve projektet, stedet, dets kontekst, traditioner og byggeskik. Uanset om vi arbejder for private eller offentlige bygherrer er vores ambition og vision altid den samme. Vi bruger vores viden, dybdegående analyser, håndværksmæssige erfaringer og intelligente løsninger for at bevare, forny og transformere arkitektur og den nordiske kulturarv.

Optimalt samarbejde og proces 

For at sikre en succesfuld projektering, lægger tegnestuen vægt på en konstruktiv og positiv dialog med bygherre, håndværkere, konservatorer og andre samarbejdspartnere. I fællesskab arbejder vi hen imod optimale løsninger, uanset det drejer sig om restaurering, transformation eller nybyggeri i en historisk kontekst. Vores kompetencer er forankret i et indgående kendskab til og respekt for det arkitektoniske håndværk samt en omfattende viden om de materialer, der udgør fundamentet og den bærende kraft i enhver restaurering og ombygning. Med et langsigtet perspektiv for øje, arbejder tegnestuen med at bevare, optimere og udvikle den bygningsmæssige kulturarv. Læs mere om vores arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger.

OLE DRACHMANN

Arkitekt MAA RIBA CAA

Drachmann Arkitekter blev stiftet i september 2013 af arkitekt MAA Ole Drachmann, der har beskæftiget sig med restaurering, bevaring og nybyggeri siden 1974. For Ole Drachmann startede det hele med en fascination af og interesse for arkitektur, håndværk og materialer, en fascination der siden har udviklet sig til en livslang passion og som afspejles i alle tegnestuens projekter.

Tlf.: +45 21 23 81 10
Email: od@drark.dk

AMALIE DRACHMANN

Arkitekt MAA RIBA

Amalie har arbejdet målrettet med restaurering, kulturarv og traditionelle håndværksmetoder igennem sin karriere. Med fokus på en balance mellem brug og bevaring samt at skabe en helhed ved bygningsværkerne, har Amalie erfaring i arbejdet med at åbne og bevare historiske bygninger fra England, Sverige og Danmark. Hun arbejder målrettet med balancen mellem restaurering og udvikling hvor der skabes en symbiose hvorved bygningerne bliver aktiveret og sikret for fremtiden.

Tlf.: +45 26 82 16 04
Email: ad@drark.dk

matthew wittrick

Airkitekt ARB AABC


Tlf.: +45 54 55 60 80
Email: mw@drark.dk

ingerd hentze hansen

Bygningskonstruktør bth


Tlf.: +45 54 55 15 45
Email: ihh@drark.dk

GUSTAv FRIBORG MORTENSEN

Bygningskonstruktør


Tlf.: +45 25 32 84 65
Email: gfm@drark.dk

Lisbeth pepke

Arkitekt MMA


Tlf.: +45 28 51 85 61
Email: lp@drark.dk

Ole Drachmann er medlem af:
MAA – Akademisk Arkitektforening
CAA – Cathedral Architects Association
RIBA – Royal Institute of British Architects
ICOMOS – International Council on
Monuments and Sites (link)

Bank DK:
Skjern Bank, Hellerup
Konto: 7780 6239651
SWIFT – BIC: SKJBDK22 

IBAN: DK3277800006239651

Forsikring:
HDI Gerling Indiakaj 6, 1.
2100 København Ø.
Personskade: 12.5 mio
Tingskade: 2.5 mio

CVR-nr: 3235 9302