Drachmann

Arkitekter

Restaureringsarkitekter og tegnestue med speciale i fredede og bevaringsværdige bygninger

Totalrådgivning ved restaurering og istandsættelse af historiske bygninger

OM OS

Når byggeprojekter kræver særlig viden og rådgivning om restaurering og bevaring af historiske bygninger, er det Drachmanns tegnestue og restaureringsarkitekter man kontakter. Vi har stor praktisk erfaring på området og bruger den til at skabe en perfekt balance mellem bevaring og udvikling, når vi ombygger, istandsætter og vedligeholder fredede bygninger. Vores særlige ekspertise ligger i professionelt og nænsomt at istandsætte bygningers historiske detaljer, samtidig med at vi transformerer disse, så de opfylder moderne behov og funktioner.

Vores kunder er private og offentlige bygherrer med behov for rådgivning, projektering og byggeledelse. Vi varetager alle projektets faser. Herunder skitsering, projektopfølgning og udførelse. Det er i tæt dialog med bygherre, at vi skaber en klar vision for istandsættelse, reparation eller ombygning. Vores arkitektrådgivning er målrettet små og store erhvervsejendomme, kirker, offentlige bygninger samt modernisering af privatboliger med fredningsstatus. Vi sikrer overholdelse af alle de lovmæssige krav, der naturligt følger byggeprojekter, når man udvikler fredede og bevaringsværdige bygninger.

Projekter

Projekter

Fortidens bygninger bliver til levende steder

Med nænsom hånd  transformerer, restaurerer og vedligeholder vi slotte, palæer, museer og kirker uanset størrelse og alder. Det gælder også bygninger opført på UNESCO’s Verdensarvsliste. Udover fokus på bevaring af historisk arkitektur, beskæftiger vi os også med nybyggeri og design af interiør og belysning i de historiske omgivelser.  Således sikrer vi, gennem tegnestuens grundige arbejde med bygningsbevaring, at vores kulturarv og bygninger forbliver sunde, smukke og relevante i mange år fremover.

Tegnestuens ydelser inden for bygningsbevaring

Analyse af bygningsværker

Skitsering og projektering

Bevaring og konservering 

Reparationer og istandsættelse

Design, belysning og indretning

Nyheder

I samarbejde med COBE, Arcgency og Sweco Danmark har Drachmann Arkitekter vundet opgaven med fremtidens folketing. Projektet har til formål at restaurere og omdanne Rigsarkivets tidligere bygninger på Slotsholmen samt…