Den nordlige facade af  den store vandflyverhangar på Stumholmen i Karlskrona.

Flyhangaren

Karlskrona

Flyhangaren

Karlskrona

Drachmann Arkitekter har udarbejdet forslag til transformation af Flyghangaren I Karlskrona. Det er planen, at Marinemuseet vil udvide deres udstilling og i fremtiden udstille mindre lystbåde i den gamle vandflyverhangar. I forbindelse med den nye udstilling skal der udvikles en ny indgang til flyverhangaren. Tegnestuen har udarbejdet et projekt, der muliggør Marinemuseet at åbne op for udstilling og diverse publikumsaktiviteter.

Drachmann Arkitekter har tagit fram omvandlingsförslag till Flyghangaren i Karlskrona. Planen är att Marinmuseet vill utöka sin utställning och i framtiden ställa ut mindre fritidsbåtar i den gamla sjöflygplanshangaren. I samband med den nya utställningen ska det inrättas ny ingång till flyghangaren. Arkitektbyrån har tagit fram ett projekt som gör det möjligt för Marinmuseet att öppna upp för utställningen och diverse publikaktiviteter.

Den lille vandflyverhangar.
Den store vandflyverhangar.
StedKarlskrona, Sverige
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusUNESCOs Verdensarvsliste
TypeTransformation
År2016 –
StatusIgangværende
PlatsKarlskrona, Sverige
ByggherreStatens Fastighetsverk
BevarandestatusUNESCO:s världsarvslista
TypOmvandling
År2016 –
StatusPågående
[contact_form]