Residenset i Kristianstad

Residenset i Kristianstad

Drachmann Arkitekter blev i 2014 bedt om at arbejde med residensets tilgægelighed for handicappede.
Det er tegnestuens målsætning, når der arbejdes med tilgængelighed, at forudsætningerne for handicappede såvel som for ikke handicappede er de samme, det vil sige at adgangen til en bygning er ens for alle.
Ved residenset valgte vi at flytte den originale trappe ca. en meter frem, således at der opstod en repos med tilstrækkelig vendediameter tæt ved adgangsdørene og at etablere en løfteplatform i tilknytning til reposen.
Opgaven omfattede ligeledes trappens inventardele samt istandsættelse af de gamle gadelygter ved trappen.
Projektet blev kåret til Årets facade 2020 i kategorien renovering / restaurering.
Gode kolleger fra Fojab og Blasberg Andreasson har medvirket på de pudsede facader.

Drachmann Arkitekter fick 2014 uppdraget att arbeta med residensets tillgänglighet för funktionshindrade.
Det är studions mål när man arbetar med tillgänglighet att förutsättningarna för såväl funktionshindrade som icke-handikappade är desamma, det vill säga att tillgången till en byggnad är lika för alla.
På residenset valde vi att flytta den ursprungliga trappan ca. en meter framåt så att en landning med tillräcklig vriddiameter skedde nära tillträdesdörrarna och för att etablera en lyftplattform i anslutning till avsatsen.
I uppdraget ingick även trappans möbeldelar samt reparation av de gamla gatlyktorna vid trappan.
Projektet utsågs till Årets Fasad 2020 i kategorin renovering/restaurering.
Goda kollegor från Fojab och Blasberg Andreasson har bidragit till de putsade fasaderna.

Sted
Bygherre
Bevaringsstatus
Type
År
Status
Residenset i Kristianstad
Statens Fastighetsverk
Byggnadsminne
Tilgængeligheds tilpasning af hovedtrappe
2020
Afsluttet
PlatsKristianstad
ByggherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusByggnadsminne
TypTillgänglighetsanpassad huvudtrappa
År2020
StatusUtfört
[contact_form]