Rolighed

Skodsborg

Rolighed er et mindre naturområde mellem Vedbæk og Skodsborg. I området blev den oprindelige hovedbygning for området opført i træ i 1780 og fungerede som landsted for den norske familie Anker. Efter en række markante ejere havde boet i huset, lod den daværende ejer R. Howard Grøn bygningen nedrive i 1920. I stedet opførte han den nuværende hvidpudsede bygning, som i mange år var ejet af Fonden af 28. Maj 1948.
I 2010 blev ejendommen købt af A.P. Møller-Mærsk og transformeret til Leadership Centre – et kursussted for A.P. Møller-Mærsks ledelse. Efter en gennemgribende istandsættelse stod ejendommens ca. 3.000 m2 klar til indflytning i 2011.

Rolighed är ett mindre naturområde som ligger mellan Vedbæk och Skodsborg. I området uppfördes den ursprungliga huvudbyggnaden i trä 1780 och fungerade som sommarstuga åt den norska familjen Anker. Efter att flera framträdande ägare hade bott i huset lät den dåvarande ägaren R. Howard Grøn riva byggnaden 1920. Som ersättning byggde han den nuvarande, vitputsade byggnaden som under många år ägdes av Fonden af 28. Maj 1948.
2010 köptes fastigheten av A.P. Møller-Maersk och omvandlas till Leadership Center – en kursplats för A.P. Møller-Maersk ledning. Efter en grundlig renovering är fastigheten ca. 3000 m2 klar för inflyttning under 2011.

Istandsættelse

Istandsættelsen omfattede blandt andet indretning af et moderne auditorium, undervisnings- og grupperum. I hovedbygningen findes i dag dagligstuer og en spisesal, som er møbleret med danske designklassikere. I kælderen blev der indrettet et nyt restaurationskøkken. Den tidligere gartnerbolig, som i dag er et charmerende mindre bindingsværkshus, blev ombygget til værelser til overnattende kursister, og bjælkehuset ved søen blev omdannet til wellness-center med fitness-faciliteter i underetagen og et rustikt opholdsrum på den øvre etage. Der blev også etableret værelser til ophold og administrative formål i to ombyggede gulstensparcelhuse fra 1960’erne. Begge huse blev tilpasset landskabet med udvendige bræddebeklædninger og tjærede overflader. Alle bygninger blev energioptimeret.

Indretning

I forbindelse med af A.P. Møller-Mærsks overtagelse af ejendommen fulgte 70 Wegner spisestuestole CH23 i egetræ med. Stolene blev istandsat hos Carl Hansen. Ole Drachmann designede flere borde til huset, blandt andet et spisebordssystem baseret på et firkantet bord med tillægsplader.
Til møderum blev der designet borde i mahogni med indlagt læder, og til vinkælderen blev der tegnet et massivt bord samt vinreoler i sortvokset mdf-plade med forkanter i mahogni. Til de mange værelser i gæstefløjen og gartnerboligen blev der tegnet senge.

Reparation

Reparationerna omfattade bland annat inredning av en modern hörsal, undervisnings- och grupprum. I huvudbyggnaden finns idag vardagsrum och matsal, som är möblerade med danska designklassiker. I källaren inredde man ett nytt restaurangkök. Den tidigare trädgårdsmästarbostaden, som idag är ett vackert litet korsvirkeshus, byggdes om till rum för övernattande kursdeltagare och timmerhuset vid sjön gjordes om till wellness-center med fitnessanläggning i undervåningen och ett rustikt vardagsrum på övervåningen. Det byggdes även rum för samkväm och administration i två ombyggda gula teglade enfamiljshus från 1960-talet. Båda husen anpassades efter landskapet, med utvändig brädbeklädnad och tjärade ytor. Alla byggnader har energioptimerats.

Inredning

I samband med att A.P. Møller-Mærsk övertog fastigheten ingick 70 Wegner matsalsstolar CH23 i ek. Stolarna reparerades hos Carl Hansen. Ole Drachmann designade flera bord till huset, bland annat ett matsalsbordsystem baserat på ett fyrkantigt bord med iläggsskivor. Till mötesrummet designades bord i mahogny med ilägg av läder och till vinkällaren ritades ett massivt bord och vinhyllor i svartvaxad mdf-skiva med framkanter i mahogny. Till samtliga rum i gästflygeln och i trädgårdsmästarbostaden ritades nya sängar.

StedSkodsborg, Danmark
BygherreA.P. Møller-Mærsk
TypeIstandsættelse
År2010-2011
StatusUdført
SamarbejdeLandskab: Kirsten Lund Andersen
FotoOle Drachmann
PlatsSkodsborg, Danmark
ByggherreA.P. Møller-Mærsk
TypReparation
År2010-2011
StatusUtfört
SamarbeteLandskab: Kirsten Lund Andersen
FotoOle Drachmann
[contact_form]