Pelarsalen

Lund

Drachmann Arkitekter gennemførte i 2016 renovering af den historiske festsal Pelarsalen. Det er i det inderste af Universitetshuset i Lund, at man finder universitetets festsal. Den består af tre rum, hvoraf de to er egentlige sale, mens det tredje rum er apsis-formet. Pelarsalen var nedslidt, og der blev i forbindelse med renoveringen etableret nyt ventilation- og varmesystem. Det gamle parketgulv blev brudt op og erstattet med et nyt, hvor der nu er indbygget konvektorer og el-udtag i gulvbokse. Dermed bliver salens indretning mere fleksibel og kan anvendes til flere forskellige formål i fremtiden. 

Pelarsalens farvesætning har siden opførelsen af Universitetshuset ændret sig flere gange. Drachmann Arkitekter har sammen med SFV udført en ny farvesætning til Pelarsalens rum med udgangspunkt i farvelagsundersøgelser. Resultatet er blevet en enkel farvesætning, der lægger sig op ad rummenes oprindelige farvesætning. Læs mere om tegnestuens arbejde med restaurering og renovering af historiske bygninger

Den gamle festsal var nedslidt og fik under renoveringen etableret nyt ventilation- og varmesystem

restaurering af bevaringsværdige bygninger arkitekt

Arkitektur og historie: Oprindeligt var Pelarsalen tegnet til at rumme universitets historiske museum, som blandt andet bestod af en samling af statuer, buster og relieffer. Museets samling voksede med tiden og blev flyttet til Historiska Museum. I dag bruges den ene sal mest i forbindelse med receptioner og forelæsninger, mens den anden sal fortrinsvist anvendes som pauserum og café for universitetshusets personale. Pelarsalen, indgå som helhed i Universitetshuset i Lund. Læs mere om de historiske bygninger: Statens fastighetsverk – SFV

Sted

lund, Sverige

Bygherre

Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus

Statligt byggnadsminne, SBM

Type

Renovering

År

2016

Status

Udført

Relaterede projekter