Pelarsalen 1929 Foto: Per Bagge

Pelarsalen

Universitethuset i Lund

Pelarsalen efter renoveringen.

Renovering

Pelarsalen var sliten och i samband med renoveringen installerades ett nytt ventilations- och värmesystem. Det gamla parkettgolvet bröts upp och ersattes med ett nytt, där man har byggt in konvektorer och eluttag i golvboxar, på så sätt blir salens inredning flexiblare och kan i framtiden användas till flera olika ändamål.

Pelarsalen var nedslidt, og der blev i forbindelse med renoveringen etableret nyt ventilation- og varmesystem. Det gamle parketgulv blev brudt op og erstattet med et nyt, hvor der er indbygget konvektorer og el-udtag i gulvbokse, så salens indretning bliver mere fleksibel og kan anvendes til flere forskellige formål i fremtiden.

Färgsättning

Farvesætning

Färgsättningen i Pelarsalen har ändrats flera gånger sedan Universitetshuset uppfördes. Drachmann Arkitekter har tillsammans med SFV utfört ny färgsättning av Pelarsalens rum, med utgångspunkt i de genomförda färglageranalyserna. Resultatet har blivit en enkel färgsättning som strävar åt rummets ursprungliga färgsättning.
Länk: SFV

Pelarsalens farvesætning har siden opførelsen af Universitetshuset ændret sig flere gange. Drachmann Arkitekter har sammen SFV udført en ny farvesætning til Pelarsalens rum med udgangspunkt i farvelagsundersøgelser. Resultatet er blevet en enkel farvesætning, der lægger sig op ad rummenes oprindelige farvesætning.
Link: SFV

Konvektorrist i apsis. Konvektorens rist er udført i bruneret messing.
Udsnit af smedearbejde.
PlatsLund, Sverige
ByggherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusStatligt byggnadsminne, SBM
TypRenovering
År2016
StatusUtført
StedLund, Sverige
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusStatligt byggnadsminne, SBM
TypeRenovering
År2016
StatusUdført

[contact_form]