Højeste ret med special tegnede borde og lamper.
Højesteret med specialtegnede borde og lamper.

Højesteret

København

Højesteret åbnede på det tredje Christiansborg i 1919. Bygningen er opført af Thorvald Jørgensen som på dette tidspunkt var i gang med genopbygningen af det tredje Christiansborg. Til byggeriet genbrugte Thorvald Jørgensen byggedele fra det andet Christiansborg opført af den tidligere slotsarkitekt C.F. Hansen. Bygningen er i dag fredet, hvilket både gælder bygningen såvel som det indre. Højesteret holder stadig den dag i dag til her. Højesteret er delt i to afdelinger, og retssalen til 2. afdeling blev taget i brug i 1957.

Högsta domstolen öppnade på det tredje Christiansborg 1919. Byggnaden uppfördes av Thorvald Jørgensen som vid denna tidpunkt arbetade med återuppbyggnaden av det tredje Christiansborg. Vid tillbyggnationen återanvände Thorvald Jørgensen byggdelar från det andra Christiansborg, som uppförts av den tidigare slottsarkitekten C.F. Hansen. Idag är byggnaden minnesskyddad, vilket omfattar både byggnaden och innanmätet. Här befinner sig fortfarande högsta domstolen. Högsta domstolen är indelad i två avdelningar och rättssalen till den andra avdelningen togs i bruk 1957.

Nyindretning og belysning

Moderniseringen og arbejdet med at indrette Højesterets 2. afdeling fandt sted i perioden 2005-06 og resulterede i en nyindrettet retssal og et nyt dommerværelse. Til retssalen blev der designet et nyt, specialbygget inventar, der blandt andet er højdejusterbart for såvel dommere som advokater og sekretærer. I udformningen af inventaret blev der lagt vægt på ergonomi og funktionalitet. Der er anvendt klassiske materialer som læder og stål.
De enkelte lamper på dommerskranken var et evigt irritationsmoment, da de altid var i vejen for udsynet. Problemet blev løst med designet af en buet lampe over skranken.

Inredning och belysning

Moderniseringen och inredningen av Högsta domstolens andra avdelning utfördes under 2005-06 och resulterade i ny inredning i rättssalen och ett nytt domarrum. Till rättssalen designades nya, specialbyggda inventarier som bland annat är höjdjusterbara, för både domare, advokater och sekreterare. Man har lagt vikt vid ergonomi och funktionalitet när man utformat inventarierna. Man har använt klassiska material, som t.ex. läder och stål.
De enskilda lamporna på domarbänken var ett stort irritationsmoment som alltid blockerade sikten. Problemet löstes genom utformningen av en böjd lampa ovanför bänken.


Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

Ole Drachmann ansvarade för uppdraget, som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA innehar rättigheterna till projektet.

Det buede dommerbord.
Sekretærbordet
StedKøbenhavn, Danmark
BygherreSlots- og Ejendomsstyrelsen
BevaringsstatusFredet
TypeNyindretning, Belysning
År2005-2006
StatusUdført
SamarbejdeHanne Vedel, Spindegården, Åbenrå
FotoOle Drachmann
PlatsKöpenhamn, Danmark
ByggherreSlots- og Ejendomsstyrelsen
BevaringsstatusSkyddad
TypInredning, belysning
År2005-2006
StatusUtfört
SamarbeteHanne Vedel, Spindegården, Åbenrå
FotoOle Drachmann
[contact_form]