Indretningsforslag til Kungshuset.
Indretningsforslag til Kungshuset.

Kungshuset

Lund

Kungshuset i Lund er opført, som renæssanceslot i 1580 af den danske Kong Fredrik II. 1688 overtog Lunds Universitet bygningen og indrettede den som hovedbygning med administration, bibliotek og undervisningslokaler.
I 1882 fik Lund Universitet ny hovedbygning, men Kungshuset forsatte med at være bibliotek, indtil 1907, hvor det også flyttede. Herefter blev biblioteket indrettet til forelæsningslokaler. Frem til 2014 havde Filosofisk Institut haft til huse her.
Kungshuset har gennem sin lange historie haft skiftende funktioner, fra residens for den kongelige lensmand til universitet, med flere hundredårs skriftende behov og funktioner.

Drachmann Arkitekter ønsker med deres projekt at skabe tidssvarende løsninger for moderne lærings- og arbejdsrum der på ny giver Kungshuset liv.

Kungshuset i Lund byggdes 1580 av den danske kungen, som ett renässansslott. 1688 övertog Lunds Universitet byggnaden och inredde den som huvudbyggnad med administration, bibliotek och undervisningslokaler.
1882 fick Lunds Universitet en ny huvudbyggnad, men Kungshuset fungerade fortsatt som bibliotek fram till 1907, då även detta flyttade ut. Därefter inreddes biblioteket till föreläsningslokaler. Fram till 2014 huserade Filosofisk Institutet i byggnaden. Under sin långa historia har Kungshuset haft flera olika funktioner, från residens åt kungens vasall till Universitetet med många hundra års skiftande behov och funktioner.

Med sitt projekt vill Drachmann Arkitekter skapa överensstämmande lösningar för moderna utbildnings- och arbetsrum som åter ger liv åt Kungshuset.

Projektet går ud på at skabe en innovativ lærings-, undervisnings- og arbejdssituation gennem miljømæssigt spændende rum, der er specielt udformet og indrettet med møbler beregnet til uddannelsesformål. I moderne arbejdsrum og undervisningslokaler er det ikke længere nok bare at have en stol at sidde på. Der skal skabes de rigtige rammer omkring et kreativt, mangfoldigt og inspirerende miljø, hvor samspillet mellem menneskers oplevelse af rummet, dets kreative indretning og kvalitetsmøbler kombineres og spiller sammen. Alt det har Drachmann Arkitekter haft fokus på i indretningsforslaget til Kungshuset, hvor detaljerede behovsanalyser ligger til grund for nytænkning og innovativ udnyttelse af lokalernes store potentiale.

Link: SFV

Projektet går ut på att skapa en innovativ inlärnings-, undervisnings- och arbetssituation genom miljömässigt spännande rum, som är speciellt utformat och inrett med möbler avsedda för utbildningsändamål. I moderna arbetsrum och undervisningslokaler räcker det inte att bara ha en stol att sitta på. Det ska skapas en kreativ, mångfaldig och inspirerande miljö där samspelet mellan människors upplevelse av rummet, den kreativa inredningen och kvalitetsmöblerna kombineras och samverkar. Allt detta har Drachmann Arkitekter haft fokus på i inredningsförslaget till Kungshuset, där ingående behovsanalyser lägger grunden för nytänkande och otraditionell användning av lokalernas stora potential.

Link: SFV

Indretningsforslag til Kungshuset – siddepladser langs vinduet.
Indretningsforslag til Kungshuset – læseområde.
StedLund
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusStatsligt Byggnadsminne, SBM
TypeTransformation og indretning
År2014
PlatsLund
ByggherreStatens Fastighetsverk
BevarandestatusStatsligt Byggnadsminne, SBM
TypeOmbyggnad och inredning
År2014
[contact_form]