Indretningsforslag til Kungshuset.

Kungshuset

Lund

Kungshuset

Lund

Projektet går ud på at skabe en innovativ lærings-, undervisnings- og arbejdssituation gennem miljømæssigt spændende rum, der er specielt udformet og indrettet med møbler beregnet til uddannelsesformål. I moderne arbejdsrum og undervisningslokaler er det ikke længere nok bare at have en stol at sidde på. Der skal skabes de rigtige rammer omkring et kreativt, mangfoldigt og inspirerende miljø, hvor samspillet mellem menneskers oplevelse af rummet, dets kreative indretning og kvalitetsmøbler kombineres og spiller sammen. Alt det har Drachmann Arkitekter haft fokus på i indretningsforslaget til Kungshuset, hvor detaljerede behovsanalyser ligger til grund for nytænkning og innovativ udnyttelse af lokalernes store potentiale.

Link: SFV

Projektet går ut på att skapa en innovativ inlärnings-, undervisnings- och arbetssituation genom miljömässigt spännande rum, som är speciellt utformat och inrett med möbler avsedda för utbildningsändamål. I moderna arbetsrum och undervisningslokaler räcker det inte att bara ha en stol att sitta på. Det ska skapas en kreativ, mångfaldig och inspirerande miljö där samspelet mellan människors upplevelse av rummet, den kreativa inredningen och kvalitetsmöblerna kombineras och samverkar. Allt detta har Drachmann Arkitekter haft fokus på i inredningsförslaget till Kungshuset, där ingående behovsanalyser lägger grunden för nytänkande och otraditionell användning av lokalernas stora potential.

Link: SFV

Indretningsforslag til Kungshuset – siddepladser langs vinduet.
Indretningsforslag til Kungshuset – læseområde.
StedLund
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusStatsligt Byggnadsminne, SBM
TypeTransformation og indretning
År2014
PlatsLund
ByggherreStatens Fastighetsverk
BevarandestatusStatsligt Byggnadsminne, SBM
TypeOmbyggnad och inredning
År2014
[contact_form]