Bænkene i Universitethusets aula.
Bænkene i Universitethusets aula.

Aulaen

Universitetshuset i Lund

Lunds Aula i Universitetshuset, er bygningens mest betydningsfulde rum, og indgår i Drachmann Arkitekters samlede vedligeholdelse og bevaringsplan for bygningen.  Aulaen er centralt placeret i Universitetshuset, og danner ramme om universitets store begivenheder som eksamhøjtideligheder, forelæsninger koncerter med mere. Den historiske bygning er opført af arkitekter Helgo Zettervall fra 1878 til 1882. Aulaens primære inventar er de mange nummererede bænke, med alle lige numre til højre og de ulige således til venstre. Bænkene er udført i lakeret træ, med hynder. For at sikre en bedre siddekomfort er hældningen på sædet blevet ændret. Bænkenes hynder ompolstres og betrækkes med vævet indfarvet hestehår i en gråbrunlig nuance. 

Aulan i Universitetshuset i Lund är byggnadens mest betydelsefulla rum och ingår i Drachmann Arkitekters totala underhålls- och bevaringsplan för byggnaden. Det är aulan som används för universitetets större begivenheter. Aulans huvudsakliga inventarier är alla de numrerade bänkarna. Bänkarna är tillverkade av vackert trä med dynor. För att ge bättre sittkomfort har man ändrat lutningen på själva sätet. Bänkarnas dynor har stoppats om och klätts med vävt och färgat hästtagel i en gråbrun nyans.  

StedLund, Sverige
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusStatsligt Byggnadsminne, SBM
TypeRestaurering
År2016 –
StatusIgangværende
SamarbejdeTapetserer Mette Palsteen 
PlatsLund, Sverige
ByggherreStatens Fastighetsverk
BevarandestatusStatsligt Byggnadsminne, SBM
TypRestaurering
År2016 –
StatusPågående
SamarbeteTapetserer Mette Palsteen 
[contact_form]