Facade mod syd.
Facade mod syd.

Bäckaskog Slott

Fjälkinge

Nænsom vedligeholdelse af Bäckaskog Slott

Drachmann Arkitekter udfører løbende istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejde for at sikre, at bygningernes værdi som kulturarv ikke forringes. Fokus for arbejdet har blandt andet været via diskrete løsninger at skabe bedre adgangsmuligheder for bygningens mange besøgende. Derudover forestår tegnestuen også udviklingen og transformationen af bygningerne, så de også i fremtiden kan danne ramme moderne aktiviteter.
VLink: Backaskog Slott Link: SFV

Skonsamt underhåll

Slottet ligger i närheten av Kristianstad, på en landtunga mellan Ivösjön och Oppmannasjön. Drachmann Arkitekter utför löpande reparations- och underhållsarbeten för att säkerställa att byggnadens värde som kulturminnesarv inte går förlorat. Dessutom förestår arkitektbyrån även utvecklingen och omvandlingen av byggnaderna för att dessa ska kunna användas vid dagens evenemang.
VLink: Backaskog Slott Link: SFV

Bäckaskog slott er beliggende nordøst for Kristianstad i det svenske Skåne på landtangen mellem Ivösjön og Oppmannasjön. I 2008 blev Ole Drachmann udnævnt til slotsarkitekt for Bäckaskog Slot og har siden haft det overordnede ansvar med at restaurere slottet. Den ældste del af Bäckaskog Slott stammer fra begyndelsen af 1200-tallet, hvor slottet fungerede som et kloster. Efter reformationen i 1535 blev slottet en befæstet borg. Bäckaskog Slott var senere hjemsted for Södra Skånska Kavalleriregimentet fra slutningen af 1600-tallet og frem til 1800-tallet, hvor den svenske kongefamilie begyndte at anvende Bäckaskog som sommerslot. Siden 1950’erne har slottet været et populært turistmål og har gennem årene også tilbudt overnatning i forbindelse med kurser og konferencer. Slottet er i dag åbent for besøgende året rundt. Bäckaskog Slott og slotsparken har siden 1935 været et nationalt kulturarvsminde.  

2008 utnämndes Ole Drachmann till slottsarkitekt för Bäckaskog slott och har sedan dess haft det övergripande ansvaret för slottets renovering. De äldsta delarna av Bäckaskog Slott härstammar från 1200-talet, då slottet var ett kloster. Efter reformationen 1535 blev slottet en befäst borg. Senare var Bäckaskog Slott säte för Södra Skånska Kavalleriregementet från slutet av 1600-talet fram till 1800-talet, då den svenska kungafamiljen började använda slottet som sommarslott. Sedan 1950-talet har slottet varit ett populärt turistmål och man har öppnat upp för övernattning i samband med kurser och konferenser. Idag är slottet öppet för besökare året runt. Bäckaskog slott och slottsparken har varit ett nationellt kulturarvsminne sedan 1935.

Slottets køkkenhave og staldbygning.
Det tidligere orangeri ved Bäckaskog Slott.
StedFjälkinge, Sverige
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusStatligt Byggnadsminne, SBM
TypeRestaurering, transformation og vedligehold
År2008 –
StatusIgangværende
FotoOle Drachmann
PlatsFjälkinge, Sverige
ByggherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusStatligt Byggnadsminne, SBM
TypRestaurering, omvandling och underhåll 
År2008 –
StatusPågående
FotoOle Drachmann
[contact_form]