Sølyst

Klampenborg

I 2010 var Ole Drachmann, som partner hos Erik Møller Arkitekter, ansvarlig for en gennemgribende istandsættelse og restaurering af både hovedbygning og pavilloner. Erik Møller Arkitekter ejer i dag rettighederne til den del af projektet. Ankomstplads og parkeringsareal blev omlagt i samarbejde med GHB Landskabsarkitekter. Efter renoveringen fik Drachmann Arkitekter til opgave at udarbejde vedligeholdelsesprogrammer for hver enkelt bygning. 

Istandsættelse: De gamle træfacader var gennem årene blevet malet med mange forskellige produkter og måtte først skrabes helt rene for malingslag, inden de kunne olieimprægneres og males på ny med linoliemaling. Hovedtrappen blev erstattet af en ny svungen trappe og bygningens tag blev istandsat, undertag etableret og ny tagbeklædning lagt på. Restaurationskøkkenet blev radikalt ombygget med fokus på arbejdsmiljø, forbedret ventilation og mere rationelle arbejdsgange. Under terrassen mod øst blev der bygget en ny vinkælder. Festsalen fik et nyt ventilationsanlæg, som er skjult i loftets stukdekoration og alle øvrige lokaler blev istandsat. Et lille rum mellem festsalen og musikstuen, formentlig dekoreret af G.F. Hetsch, blev også restaureret. Restaureringsprojektet omfattede også en indretning af et museum for gamle (skyde)skiver i stalden og kontorlokaler i Kavalerboligen. På begge bygninger blev de imponerende tagkonstruktioner udskiftet. 

Vedligeholdelsesprogram ved Drachmann Arkitekter: Hver bygningsdel blev gennemgået for at vurdere tilstand, behov for renovering, restlevetid og forventede investeringer. Til sidst blev der udarbejdet en rapport, der beskriver de forventede restaurerings- og vedligeholdelsesarbejder over en 10-årig periode. 

En vedligeholdelsesplan blev udarbejdet for at vurdere bygningernes tilstand og forventede investeringer

Arkitektur og historie: 500 års historie ligger i jorden omkring Sølyst. Den første kendte bygning på stedet var Kong Hans ophavsmanden til. I 1760 ombyggede Købmand Just Fabricius landstedet til dets nuværende form. Siden 1949 har Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab ejet bygningerne, der udgør Sølyst i Klampenborg. Læs mere om restaurering og vedligeholdelse af kulturarvsbygninger ved Drachmann Arkitekter. 

Sted

Klampenborg

Bygherre

Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab

Bevaringgtatus

Bevaringsværdigt

Type

Restaurering og Vedligeholdelsesprogram 

År

2010, 2013

Status

Udført

Samarbejde

GHB Landskab v. Jacob Fisher

Foto

Ole Drachmann

Relaterede projekter