Utklippans fyrtårn.
Utklippans fyrtårn.

Utklippan

Karlskrona

Utklippan er en øgruppe, der ligger 15 km sydøst for Karlskrona. I 1836 kom et kongeligt direktiv om at opføre et befæstet fyr på Utklippan. Det oprindelige fyr blev i 1870 erstattet af et nyt, som er tegnet af overingeniør Gustav von Heidenstam. Den lille øgruppe består af nörra og södra skær og kaldes i folkemunde for ”Sveriges Kap Horn”. På södra skær er der, foruden fyret og fyrbygningen, en række bygninger, hvoraf flere af dem tidligere har fungeret som vandrehjem for sommergæster og bolig for fyrpasseren og hans familie. I nörra skær er der sprængt plads til et rektangulært havnebassin, der står i skarp kontrast til øernes naturlige klippelandskab. I dag benyttes øen primært af ornitologer, da mange trækfugle gør ophold på øerne.

Utklippan är en ögrupp som ligger 15 km sydöst om Karlskrona. 1836 kom ett kungligt direktiv om att uppföra en befäst fyr på Utklippan. Den ursprungliga fyren ersattes 1870 av en ny fyr som ritats av överingenjör Gustav von Heidenstam.
Den lilla ögruppen består av norra och södra skär och kallas i folkmun för “Sveriges Kap Horn”. På södra skär finns, förutom fyren och fyrbyggnaden, en rad byggnader där flera av dessa har fungerat som vandrarhem för sommargäster och bostad för fyrvaktaren och hans familj. På norra skär har det sprängts plats för en rektangulär hamnbassäng som står i skarp kontrast till öarnas naturliga klipplandskap. Idag används ön huvudsakligen av ornitologer eftersom många flyttfåglar gör uppehåll på öarna.

Drachmann Arkitekter har siden 2015 haft ansvar for vedligehold af de historiske bygninger, tegnet en ny pavillon samt udarbejdet forslag til at forbedre adgangsvejene.

Sedan 2015 har Drachmann Arkitekter ansvarat för underhållet av de historiska byggnaderna, ritat en ny paviljong samt tagit fram förslag för förbättring av tillfartsvägarna.

Utklippans bygninger og fyrtårn.

Pavillonen

Paviljongen

Tegnestuen har tegnet en ny pavillon, der både fungerer som et informationscenter og et ly for vejr og vind for sejlere, der bruger havnen som nødhavn. Pavillonens materialer og arkitektur er inspireret af de eksisterende bygninger på skærene med bræddebeklædning med listedækning og tagpap på tagene. Til forskel fra de oprindelige høvlede og malede brædder er den nye pavillons bræddebeklædning gjort af ru, tjærede brædder, som er nemmere at vedligeholde.
Pavillonens vestfacade består af rustfristålplader, der kan vippes ned og fungere som terrasse. Inde bag facadepladerne er der indsat to store glaspartier, så man har udsigt til havnen fra pavillonen, når facadepartierne er vippet ned.

Arkitektbyrån har ritat en paviljong som både fungerar som informationscenter och skydd för väder och vind för seglare och dem som använder nödhamnen. Paviljongens material och arkitektur har inspirerats av de befintliga byggnaderna som finns på skären, med brädbeklädnad med listtäckning och tak som är klädda med takpapp. Till skillnad från de ursprungligt hyvlade och målade brädorna består den nya paviljongens brädbeklädnad av råa, tjärade brädor som är enklare att underhålla.
Paviljongens västra fasad består av rostfria stålplattor som kan fällas ner och fungera som terrass. På insidan bakom fasadplåtarna har det monterats stora glaspartier som ger utsikt över hamnen från paviljongen, när fasadpartierna har fällts ner.

På södra skær ønsker man på sigt at åbne fyret for offentligheden. I den forbindelse har Drachmann Arkitekter tegnet et forslag til forbedring af adgangsveje fra fyrbygningen til fyrtårnet og en sikring af trappen. Der er også blevet udarbejdet et forslag til bevaring af fyrets lampehus og forsvarlig afskærmning af de elektriske installationer.

StedKarlskrona
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusUNESCOs Verdensarvsliste
TypeNybyggeri og vedligehold
År2015 –
StatusIgangværende
PlatsKarlskrona
ByggherreStatens Fastighetsverk
BevarandestatusUNESCO:s världsarvslista
TypNybyggnation och underhålld
År2015 –
StatusPågående
[contact_form]