Kurrholmen med det rekonstruerende fredstag.

Kurrholmen

Kurrholmen er et forsvarstårn, der blev bygget i perioden 1858-1862. Tårnet var oprindeligt en del af Karlskronas forsvarsværk.  Forsvarstårnets tag kaldes for et fredstag da dette kunne fjernes, hvilket gav mulighed for at anvende tårnets øverste etage som et åbent batteridæk. Kurrholmen er, foruden forsvarsværket Godnatt, det sidste eksempel på et kernetårn. Et kernetårn er en fæstningstype, der er blevet brugt siden middelalderen. Begge tårne var allerede utidssvarende ved deres opførsel, da deres konstruktioner var for svag til at kunne modstå datidens artilleri. De resterende tårne som var en del af befæstningsplanen for Karlskrona blev derfor aldrig opført.

Kurrholmen är ett försvarstorn som byggdes 1858-1862. Ursprungligen var Kurrholmen en del av Karlskronas försvarsverk. Taket på försvarstornet kallades för ett fredstak eftersom det kunde tas bort och gjorde det möjligt att använda den översta våning som öppet batteridäck.
Kurrholmen är, bortsett från försvarsverket Godnatt, det sista exemplet på ett kärntorn. Ett kärntorn är en fästningstyp som har använts sedan medeltiden. Tornet var omodernt redan när det byggdes, eftersom konstruktionen var för svag för att kunna motstå den tidens artilleri.

Det rekonstruerede fredstag.

Vedligeholdelse af Verdensarven
I 1998 kom Kurrholmen på UNESCO’s verdensarvsliste og forvaltes i dag af Statens Fastighetsverk. Drachmann Arkitekter har sammen med Eduard Troelsgaard Tegnestues rådgivende ingeniører undersøgt Kurrholmen for revner og forskydninger i tårnets udvendige murværk.
Link: SFV   

Underhåll av världsarv
1998 kom Kurrholmen med på UNESCO:s världsarvslista och idag förvaltas byggnationen av Statens Fastighetsverk. Drachmann Arkitekter har tillsammans med Eduard Troelsgaard Tegnestues ingenjörskonsulter undersökt Kurrholmen efter sprickor och förskjutningar i tornets underliggande murverk.
Länk: SFV   

Interiør.
Sted Karlskrona
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusUNESCOs Verdensarvslist
TypeVedligehold
År2015 –
StatusIgangværende
Plats Karlskrona
ByggherreStatens Fastighetsverk
BevarandestatusUNESCOs Världsarvslista
TypUnderhåll
År2015 –
StatusPågående
[contact_form]