Renovering bevaringsværdige bygninger
Renovering bevaringsværdige bygninger

Restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger

Rådgivning når fredede bygninger og bevaringsværdig kulturarv skal udvikles

Drachmann Arkitekter er specialiseret i arkitektonisk betydningsfulde, fredede og bevaringsværdige bygninger. Vi tilbyder en bred vifte af kompetencer, herunder restaurering, konservering, transformation og nybyggeri i historisk kontekst. Vores tilgang er baseret på respekt for det eksisterende og en dyb forståelse af hver enkel opgave. Vi værdsætter traditionelle byggeskikke og håndværkets detaljer. Vores kvalitetsorienterede løsninger sikrer en harmonisk integration med det eksisterende byggeri. Vi deler gerne vores viden og bidrager til kompetenceudvikling inden for forskellige byggetraditioner. Vi arbejder også nøje med tidsrammer og budgetter for at sikre en effektiv projektering og projektledelse ved istandsættelse, transformering og restaurering.

Bygherre får tæt samarbejde med et professionelt arkitektfirma der varetager alle byggeriets projektfaser – lige fra den indledende skitsering og programmering til byggeledelse, udførelse og projektopfølgning. Tegnestuen påbegynder nye projekter med en stor vidensbank og konkret erfaring med istandsættelse, restaurering og transformering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Ekspertisen i tegnestuen dækker bevaring og restaurering af kulturarv, vedligeholdelse af bygninger på UNESCO’s Verdensarvsliste og ombygning der vedrører fredede bygninger. Men også forbedring af tidligere udførte restaureringer, mindre reparationer og løbende vedligeholdelse af ældre bygninger.  Vi udfører opgaver for statslige styrelser, kommuner, erhvervsvirksomheder, museer, fonde og private bygherrer.

Kompetent og sikker projektledelse 

Fordi tegnestuens kompetencer spænder vidt, kan vi med stor præcision arbejde med alle typer projekter inden for restaurering, konservering, transformation og nybyggeri i historisk kontekst. Vi praktiserer åben dialog med bygherre fra start til slut og er målbevidste, når det kommer til at overholde de tidsrammer og budgetter, der er sat for projektet. Restaureringsopgaver, der berører fredede bygninger, involverer altid samarbejde med flere relevante myndigheder. Vi udarbejder de nødvendige ansøgninger og sikrer, at byggeri og ændringer sker i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning og bevaringsregler. I alle projekter værner vi professionelt om byggeskikke og detaljerne i håndværket.

Især balancen mellem bevaring og fornyelse er for os en central opgave. Omhyggelig restaurering af historiske og originale detaljer stiller krav til viden og faglighed. Herunder brug af materialer og teknikker der harmonerer med bygningens oprindelige stil og diskret integrer moderne teknologi. Selv ved indføring af moderne løsninger (fx renovering af facade, optimering af energiforbrug) foregår restaureringen altid i overensstemmelse med gældende regler. Kommer der håndværksmæssige udfordringer, løser vi dem håndværkerne på byggepladsen. Med et indgående kendskab til materialer kan vi altid skabe intelligente løsninger af høj kvalitet – også når det gælder bygningens tilgængelighed og funktionalitet.

Nyt projekt – sådan gør vi

Ved begyndelsen af et nyt projekt foretages en vurdering af bygningens tilstand, materialer og konstruktionens restlevetid samt omkostninger i forbindelse med restaureringen. Vi sammensætter en projektgruppe, som skal løse den specifikke opgave, hvorefter restaureringen igangsættes. Under restaureringen fungerer Drachmann Arkitekter som projektleder og sørger for at arbejdet forløber som planlagt. Vi fører løbende tilsyn og er ansvarlige for ugentlige bygge- og koordineringsmøder. Vi sørger desuden for løbende at informere bygherren. Vi udarbejder byggeregnskab og vedligeholdelsesplan med dertilhørende budget. Målet er altid at skabe smukke og holdbare løsninger med en nænsom restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Vi kender regler, byggeskikke og materialer indgående og fører trygt byggeriet gennem transformationen og helt frem til det aftalte resultat.

Fornyelse med respekt for historien

“Som arkitekter er det vores privilegium og ansvar at bevare og forny fredede bygninger. Disse bygninger er ikke blot træ og mursten, men levende vidnesbyrd om vores fortid, kulturarv og byggeskikke. Ved at bevare dem respekterer vi vores historie og skaber en bro mellem fortid, nutid og fremtid.” – Arkitekt Ole  Drachmann

Relaterede projekter