Skeppsgossekasernen

Karlskrona

Drachmann Arkitekter udarbejdede i 2016 et skitseforslag og projektering til nyindretning og renovering af de to øverste etager i den fredede bygning Skeppsgossekasernen. Etagerne, der udgør ca. halvdelen af bygningens 9700 m2. blev istandsat og indrettet med henblik på at skabe plads til åbne kontorer og mødelokaler. Bygningen fremstår med pudset facade med høj sokkel, kvader (tilhugget natursten) i stueetagen og en markant afsluttende tag-gesims. Adgangen til bygningen er placeret midt på bygningens langstrakte østlige facade, hvor et midterparti af fem vinduers længde skyder sig frem i forhold til den øvrige bygningskrop. Læs mere om renovering og restaurering af bevaringsværdige bygninger ved Drachmann Arkitekter.

Projektet i Karlskrona   søgte at istandsætte og indrette en fredet bygning til moderne kontorfaciliteter

Arkitektur og historie: Bygningen blev opført mellem 1878-1881. Fra den stod færdig og frem til 1935, fungerede den som kaserne for 400 skibsdrengene. Kasernens stilart er nyrenæssance  og tegnet af de kendte arkitektbrødre Alex og Hjalmar Kumlien. Kasernen rummede fra 1953 Karlskronas Marinemuseum og fungerede som museum frem til 1998, hvor det nye Marinemuseum ved Stumholmen i Karlskrona stod færdigbygget og klar til brug. I årene efter museet flyttede, har bygningen bl.a. været brugt til skole, børnehave og kontorpladser.

Sted

Karlskrona, Sverige

Bygherre

Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus

Statligt Byggnadsminne, SBM

Type

Renovering og nyindretning

År

2016

Status

Afsluttet

Relaterede projekter