Facade mod Sandgatan.
Facade mod Sandgatan.

Zettervallska Villan

Bag et smukt smedejernsgitter på Sangaten i Lund ligger villaen, som Helgo Zettervall tegnede til sig selv som bolig. Helgo Zettervall var én af det 1800-tallets store svenske arkitekter og var meget optaget af antikkens arkitektur. Villaen blev opført i 1887 og fungerede foruden bolig også som ramme for hans tegnestue. Helgo Zettervalls interesse for antikkens arkitektur satte sit tydelige præg på villaen i Sandgatan, hvor Zettervall afprøvede nye farvesammensætninger og dekorationer i forbindelse med byggeriet af Universitetshuset i Lund. Helgo Zettervall stod for mange nye bygninger og restaureringer og ombyggede blandt andet domkirkerne i Lund og Uppsala.

Bakom ett vackert smidesjärnsgaller på Sandgatan i Lund ligger villan som arkitekten Helgo Zettervall ritade som bostad till sig själv. Helgo Zettervall var en av de riktigt stora arkitekterna i 1800-talets Sverige och han hade ett stort intresse av antikens arkitektur. Villan uppfördes 1887 och fungerade som både bostad och som arkitektkontor.
Helgo Zettervalls interess för antikens arkitektur satte sin tydliga prägel på villan på Sandgatan, där Zettervall testade nya färgsammansättningar och dekorationer i samband med byggnationen av Universitetshuset i Lund. Helgo Zettervall ritade många nya byggnader och restaureringar och var bland annat med vid ombyggnationen av domkyrkorna i Lund och Uppsala

StedLund
BygherrePrivat
TypeVedligeholdesplan
År2013
StatusUdført
PlatsLund
ByggherrePrivat
TypUnderhållsplan
År2013
StatusUtfört
[contact_form]