renovering af fredede huse arkitekt

PHs eget hus

Drachmann Arkitekter stod for restaurering og energioptimering af PH’s eget hus i perioden 2015-2016. Tegnestuen arbejdede omhyggeligt med at bevare husets kultur- og arkitekturhistoriske kvaliteter. Projektet havde blandt andet til formål at sikre husets fremtidige anvendelse som bolig. Der blev også udarbejdet en restaureringsstrategi for at værne om husets arkitektoniske værdier og sikre bygningsarven.  Bygningen viste sig at have flere problemer der skulle udbedres: Et udskridende fundament, fugtskader, skimmelsvamp, skrukke pudslag, korroderede vinduer, fragmenterede facadeblokke og generelt slid. Der blev foretaget miljøsanering og energioptimering med fokus på at bevare ejendommens karakteristiske detaljer.

Energiforbruget blev nedsat med ca. 60 procent. Det skete ved blandt andet at bruge det nye isoleringsmateriale Aerogel, som tegnestuen havde kendskab til fra opgaver i England. Efter brug af materialet under denne renovering, kan Aerogel nu købes som byggemateriale i Danmark. Den oprindelige funktionalistiske farvesætning er blevet genskabt, og husets historiske tapeter er blevet gentrykt, og smedejernselementer er blevet restaureret. Bygherren, Realdania By & Byg, siger om projektet: ”Renoveringen tjener som et skoleeksempel på, hvordan man kan optimere, og ikke mindst energiforbedre et gammelt hus uden at gå på kompromis med den oprindelige arkitektur”. Læs mere om renovering af fredede og historiske huse ved Drachmann Arkitekter. 

PH’s eget hus blev restaureret med fokus på energiforbedring og bevarelse af husets historiske kvaliteter

renovering af fredede huse

Arkitektur og historie: I 1937 opførte Poul Henningsen i samarbejde med Arkitekt Viggo Møller-Jensen et enfamiliehus til sig selv og sin familie på Brogårdsvej 72 i Gentofte. Husets interiør og dets farvesætning havde ikke ændret sig betydeligt siden Poul Henningsens tid. Huset blev opført på kort tid ved brug af moderne materialer. Unødvendige dekorative elementer blev undgået, og i stedet fokuserede man på en rationel anvendelse af de forskellige byggematerialer. Huset blev opført med standardmaterialer og præfabrikerede elementer fra et byggemarked. I tråd med den funktionelle byggetradition blev der brugt simple profileringer, brudte farveflader og en enkel materialepalette. Lysindfald og proportioner blev således anvendt som stærke virkemidler i huset. Før restaureringen stod bygningen næsten intakt i sin oprindelige byggestil. Men bygningens alder og medfødte problematikker havde i årene op til restaureringen sat sit tydelige præg. Læs eventuelt mere om boligen på Realandia By og Bygs egen hjemmeside 

Sted

Gentofte, Danmark

Bygherre

Realdania By & Byg, et helejet Realdaniaselskab

Bevaringsstatus

Fredet

Type

Restaurering og energioptimering

År

2015-2016

Status

Afsluttet

Fotos

Jens Lindhe har fotograferet for DrachmannArkitekter.

Relaterede projekter