Receptionsskranke på Bäckaskog Slott.

Receptionsdisk

Bäckaskog

Bäckaskog Slott i Fjälkinge i Sverige fungerer i dag som hotel restaurant og konferencecenter. Bäkaskog Slotts stueetage gennemgik i 2009 en nyindretning, hvor der blev indrettet reception, lounge og bar til slottets hotelgæster.

Bäckaskog Slott i Fjälkinge utanför Kristianstad fungerar idag som hotell, restaurang och konferenscenter. 2009 fick Bäckaskog Slotts våningsplan ny inredning, där man inredde reception, lounge och bar till slottets gäster.


Til hotellets nye funktioner designede Ole Drachmann en serie skranker; en receptionsskranke og bardisk. Skrankernes front er udført af 4 mm pladestålslameller i varierende bredde placeret over hinanden. Stållamellernes baner brydes op for at opnå et forbandt i skrankens facade. Skrankens front er i udgangspunktet 200 mm bred. For at skabe plads til en taskehylde og en delvis sokkel bukkes enkelte bånd frem og tilbage i forhold til de øvrige. Skrankens bordplade er af indfarvet glas, hvor der er indlagt LED lys.

För de nya hotel funktionerna designade Ole Drachmann en serie skåp och diskar, receptionsdisk och bardisk. Möblernas fronter är tillverkade av 4 mm metallplåtslameller med olika bredd som placerades över varandra. Stållamellerna bröts för att skapa förbindningar i fronterna. Som standard är skåpen 200 mm breda. För att skapa plats för väskhylla med sockel har enskilda band böjts fram och tillbaka i förhållande till övriga delar. Möblernas bordsskiva är av färgat glas med infälld LED-belysning.


Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

Ole Drachmann ansvarade för uppdraget, som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA innehar rättigheterna till projektet.

ProducentSolrød Maskinsnedkeri
BygherreStatens Fastighetsverk
År2009
TillverkareSolrød Maskinsnedkeri
ByggherreStatens Fastighetsverk
År2009
[contact_form]