Det oprindelige og det nye rærværk i Universitethusets atrium.
Det oprindelige og det nye rærværk i Universitethusets atrium.

Rækværk

Universitetshuset i Lund

För att uppfylla moderna krav på säkerhet är det nödvändigt att höja räcket vid den ursprungliga balustraden i Universitetshuset i Lund. För att skona den ursprungliga balustraden så mycket som möjligt blev lösningen att man tog fram ett specialskydd som monterades i golvet, med bara några få anslutningar till den ursprungliga balustraden. Räcket är gjort av brunt stål och tvärsnittet har formen av ett T.

For at imødekomme nutidens krav til sikkerhed er det nødvendigt at forhøje værnet ved den oprindelige balustrade i Universitethuset i Lund.  For at skåne den oprindelige balustrade mest muligt, blev løsningen at udvikle et selvstændigt værn fastgjort i gulvet med få forbindelser til den oprindelige balustrade. Rækværket er bruneret stål og danner i sit tværsnit et T. 

PlatsLund, Sverige
ByggherreByggherre: Statens Fastighetsverk
Typdesign
År 2015
StatusTesträcke konstruerat
SamarbeteEmil Nielsens Smedeværksted
StedLund, Sverige
BygherreByggherre: Statens Fastighetsverk
Typedesign
År 2015
StatusTesträcke konstruerat
SamarbejdeEmil Nielsens Smedeværksted
[contact_form]