Prædikestol og orgel set fra alteret.
Prædikestol og orgel set fra alteret.

Dyssegårdskirken

Hellerup

Dyssegårdskirken blev indviet i 1961 som den sidste kopikirke i landet. På grund af blandt andet 2. Verdenskrig tog byggesagen 27 år og er dermed en af Danmarks længstvarende kirkebyggerier. Kirken er placeret overfor Dyssegårdsskolen og Dyssegård bibliotek, og den danner i dag et åndeligt centrum i Dyssegårdskvarteret.

Dyssegårdskyrkan invigdes 1961 som landets sista kopierade kyrka. På grund av bland annat andra världskriget tog det 27 år att bli klar med bygget, vilket gör den till Danmarks mest utdragna kyrkobyggnation. Kyrkan är placerad mitt emot Dyssegårdsskolan och Dyssegårds bibliotek och idag utgör den ett andligt centrum i Dyssegårdskvarteret.


Renovering: Overflader og udsmykning

Renovering: Ytor och utsmyckning

Dyssegård Kirke gennemgik en omfattende renovering i årene 2010 til 2012. Man ønskede i projektet at forny kirkerummet uden at miste kirkens historiske kvaliteter fra 50érne. Kirkerummets overflader blev fornyet, der blev også installeret en mobil alterskranke udført i bronze og et nyt alterbord. Desuden blev prædikestolen fornyet og orgelpulpituret ombygget. Den danske kirkekunstner Peter Brandes stod for den kunstneriske udsmykning i form af vinduernes glasmosaikker, et nyt vævet altertæppe og en skulptur i midten af kirkerummet. Det nyindrettede kirkerum i samspil med Peter Brandes udsmykning understøtter de kirkelige handlinger. Og som en minimalistisk liturgi som taler til os i dag gøres kirken på ny nærværende og relevant. Slutteligt stod Ole Drachmann for at specieldesigne alt ny inventar, heriblandt knæfaldet og belysningsarmatur.

Dyssegård kirke genomgick omfattande renoveringar mellan 2010 till 2012. Projektet syftade till att förnya kyrkorummet, utan att förlora kyrkans historiska kvaliteter från 50-talet. Kyrkorummets ytor förnyades och man installerade ett mobilt altare, utfört i brons och ett nytt altarbord. Dessutom förnyades predikstolen och orgelläktaren byggdes om. Den danske kyrkokonstnären Peter Brandes stod för den konstnärliga utsmyckningen, denna består av glasmosaiken, en ny, vävd altarduk och en skulptur i mitten av kyrkorummet. Det nyinredda kyrkorummet kombinerat med Peter Brandes utsmyckning betonar de kyrkliga gärningarna. Som en minimalistisk liturgi som talar till oss gör sig kyrkan idag åter närvarande och relevant. Som avslutning skulle Ole Drachmann specialkonstruera helt nya inventarier, däribland knäpall och belysning.


Ole Drachmann ansvarade för uppdraget, som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA innehar rättigheterna till projektet.

Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

Dyssegårdskirkens orgel
Dyssegårdskirken efter renoveringen
StedHellerup, Danmark
BygherreDyssegårdskirkens menighedsråd
BevaringsstatusKirke
TypeRenovering og istandsættelse
År2010 – 2012
StatusUdført
Omfang10 000 000.-
SamarbejdeIng. Eduard Troelsgaard, Gade og Mortensen Akustik, Emil Nielsens smedeværksted, Kunstner Peter Brandes
PlatsHellerup, Danmark
ByggherreDyssegårdskirkens menighedsråd
BevaringsstatusKyrka
TypRenovering och reparation
År2010 – 2012
StatusUtfört
Omfattning10 000 000.-
SamarbeteIng. Eduard Troelsgaard, Gade og Mortensen Akustik, Emil Nielsens smedeværksted, Kunstner Peter Brandes
[contact_form]