Borrby Kyrka

Konkurrenceforslag til nyt spir

Borrby St. Maria kirke blev bygget i 1841 på samme sted som den gamle kirke fra 1123. Den nye St. Maria kirke var oprindeligt kendetegnet ved enkelhed, lys og rumlighed. Efterfølgende blev kirken dekoreret på forskellige måder med et altertavle, orgelstativer, kassetag med stjerner og ikke mindst det høje tårnspir med sine fire små tårne.
Døbefondens skrifttype fra det 13. århundrede er bevaret fra den gamle kirke, skabt af en anonym Gotlandsmester, Calcarius.Mariaklokken, kirkens store klokke, stammer fra 1520. Det er den største kirkeklokke i Österlen. På klokken ses et relief af Mary med barnet, billedet findes også på Borrby sogns segl.

Borrby S:ta Maria kyrka byggdes 1841 på samma plats som den gamla kyrkan från 1123 hade legat. Den nya Mariakyrkan var från början präglad av enkelhet, ljus och rymd. Efterhand smyckades kyrkan på olika sätt med altartavla, orgelläktare, kassettak med stjärnor och inte minst den höga tornspiran med sina fyra småtorn.
Från den gamla kyrkan finns dopfunten från 1200-talet bevarad, skapad av en anonym gotländsk mästare, Calcarius. Mariaklockan, kyrkans stora klocka, är från 1520. Det är den största kyrkklockan på Österlen. På klockan finns en relief av Maria med barnet, den bild som också finns på Borrby församlings sigill.

Efter stormen Urd, som rasede i december 2016, blev der fundet skader på to af de fire små spir.
Efter inspektion af tårnet blev det konstateret, at selv det store midterste spir var ustabilt. Skaderne var så omfattende, at tårnet måtte afmonteres med risiko for skader på kirkens langhus med deraf følgende reparationer.
Det er med udgangspunkt i trosbekendelsen og at DNA’en bærer vores arveegenskaber at vi er blevet inspireret til at udforme spiret som en treenighed af DNA inspirerede trapper, der stræber mod himlen.
Spiret der er udformet af Stål eller Alulminium som en konstruktionen af forbundne – ”stiger og trin” – er udformet i polerede vingeformede halvskaller hvori der, via et perforeret net, er indlagt et lysende RGB.LED-bånd, hvor man via en computer eller en telefonapp, kan styrer lys, styrker, koncentrationer og farver.
Spiret der er 27 meter højt vil kunne ses vidt omkring hele døgnet. På en solskinsdag, vil sol og himmellys finde en vinklet side at belyse, på en grå dag, en nat, eller en tåget aften, kan stigernes trin og sider selv kunne lyse, hvis og når det kan behøves.

Efter stormen Urd, som rasade i december 2016, upptäcktes skador på två av de fyra små spirorna, efter besiktning av tornet fann man att även den stora mittspiran var instabil. Skadorna var så omfattande att tornet måste demonteras, risk fanns för ras ner på kyrkans långhus, för att så småningom byggas upp igen.
Drachmann Arkitekter har med utgångspunkt i trosbekännelsen och att DNA bär på våra arvsegenskaper inspirerats till att utforma spiran som en treenighet av DNA-inspirerade trappor som strävar mot himlen.
Spiran som har utformats av stål eller aluminium och har utformats i polerade, vingformade halvskal i vilka det har lagts in ett lysande RGB/LED-band, där det via en dator eller apps går att programera ljus, styrka, koncentration, färger och till och med ljud.
Spiran som är 27 meter hög kommer kunna ses vida omkring dygnet runt. Soliga dagar kommer sol- och dagsljus hitta en vinkel att belysa, och nätter, mulna dagar eller en dunkel afton så kan trappstegen och sidorna lysa själva.

Detalje af lysspredningen
StedBorrby, Sverige
BygherreSvenska Kyrkan
TypeKonkurrence
År2019
StatusIkke afgjort
MedarbejdereOle Drachmann
Claus Tversted
Rosalina Broberg Foroughipour
PlatsBorrby, Sverige
ByggherreSvenska Kyrkan
TypTävling
År2019
StatusInte beslutat
MedarbeteraOle Drachmann
Claus Tversted
Rosalina Broberg Foroughipour
[contact_form]