Hørsholm Kirke

Hørsholm

Drachmann Arkitekter fik i 2014 af Hørsholms Kirkes Menighedsråd til opgave at løse en række fugtproblemer, som i mange år har plaget facaderne på kirken. Sammen med Eduard Troelsgård – Rådgivende Ingeniører, har tegnestuen blandt andet udarbejdet en undersøgelse der kortlagde kirkens problemer med fugt – samt udarbejdet forslag til udbedring af skaderne.

Hørsholm Kirke er en værdifuld del af dansk bygningskulturarv med rødder tilbage til Kong Frederik VI. Kirkebygningen ligger smukt på en ø i det, der tidligere var en barokpark (ved det nedrevne Hirschholm Slot).  Læs mere om  arkitektens rolle ved restaurering af  kirker

Drachmann Arkitekter udarbejdede forslag til udbedring af fugtskader på kirkebygningen

Arkitektur og historie: Efter nedrivningen af Hirschholm Slot i 1810-12 blev flere byggematerialer genbrugt, herunder til Christiansborg Slotskirke. Dog blev den sydøstlige pavillon, der rummede slotskapellet, bevaret og fortsatte med at blive brugt af menigheden. Hørsholm Kirke blev tegnet af arkitekt C.F. Hansen. I 1813 blev der udført en nødtørftig istandsættelse, som viste sig at være utilstrækkelig. I 1816 blev der bevilget ca. 20.000 rigsdaler til en hovedreparation, men den blev aldrig igangsat. Arkitekten C.F. Hansen foreslog i stedet at opføre en ny kirke for de samme penge, da det bedre kunne betale sig. Han udarbejdede tre forslag til en ny kirkebygning og kong Frederik VI valgte et forslag, der i plan og ydre form var stærkt inspireret af C.F. Hansens tidligere arbejde med Vor Frue Kirke i København. Det blev grundlaget for det byggeri af kirken man indledte i efteråret 1820. Den 21. september 1823 kunne Hørsholm Kirke indvies.

Sted

Hørsholm

Bygherre

Hørsholm kirkes Menighedsråd

Bevaringsstatus

Kirke

Type

Vedligehold og fugtproblematik

År

2014

Status

Udført

Relaterede projekter