Vallensbæk Gl. Kirke

Vallensbæk Gl. Kirke har i en længere årrække været plaget af skiftende indeklima og skimmelsvamp. Drachmann Arkitekter har stået for en gennemgribende skimmelsanering og kalkning af kirken. Vallensbæk Gl. Kirke er en romansk kirke, der kan dateres tilbage til det 12. årh. Kirken er opført i en blanding af munkesten og kalksten og har en sokkel som primært består af kampesten. Gulvet i kirken er et gult teglgulv af kvadratiske tegl. Alle indvendige vægflader er kalkede og samtlige krydshvælv er udsmykket med kalkmalerier med undtagelse af første fag fra vest, hvor kirketårnet er placeret.

Vallensbæk gamla kyrka har under många år plågats av skiftande inomhusklimat och mögelsvamp. Drachmann Arkitekter har ansvarat för en genomgripande mögelsanering och kalkning av kyrkan. Vallensbæk gamla kyrka är en romersk kyrka som kan dateras ända tillbaka till 11-talet. Kyrkan är byggd med en blandning av munksten och kalksten och sockeln består huvudsakligen av granit. Kyrkans golv är av gul kvadratisk tegel. Alla invändiga väggytor är kalkade och alla korsvalv är utsmyckade med kalkmålningar med undantag för det första facket från väster där kyrktornet är placerat.

Kirketårnets vestfacade bestående af kalksten, munkesten og natursten.
Vallensbæk Gl. Kirke set fra Kirkebakke Allé.

Istandsættelse

Sanering og nykalkning

Reparation

Sanering och nykalkning

I 2007 blev Vallensbæk Gl. Kirke udsat for en mindre brand, der forårsagede store skader på alteret. Der blev tegnet og opført et nyt alter og knæfald, de historiske kalkmalerier blev renset og alle indvendige overflader blev kalket. Kirken har i en længere årrække været plaget af skimmelsvamp. Siden 2007 er der fremkommet misfarvninger på de kalkede flader og der blev konstateret skimmelvækst i vinduesnicherne. For at afhjælpe problemet med fugt blev der installeret en affugter under kirkebænkenes trægulv. Affugteren stabiliserer luftfugtigheden i kirken, som førhen var meget svingende og medvirkende årsag til de omfattende skimmelproblemer. Kirken er ligeledes blevet forsynet med oplukkelige forsatsvinduer, der skal reducere omfanget af kondens på ruderne og mindske risikoen for skimmelvækst. Drachmann Arkitekter har stået for en gennemgående skimmelsanering og kalkning af kirken.

Vallensbæk gamla kyrka har under många år plågats av skiftande inomhusklimat och mögelsvamp. Drachmann Arkitekter har ansvarat för en genomgripande mögelsanering och kalkning av kyrkan. Vallensbæk gamla kyrka är en romersk kyrka som kan dateras ända tillbaka till 11-talet. Kyrkan är byggd med en blandning av munksten och kalksten och sockeln består huvudsakligen av granit. Kyrkans golv är av gul kvadratisk tegel. Alla invändiga väggytor är kalkade och alla korsvalv är utsmyckade med kalkmålningar med undantag för det första facket från väster där kyrktornet är placerat.

StedVallensbæk, Danmark
BygherreVallensbæk’s Menighedsråd
BevaringsstatusKirke
TypeIstandsættelse og miljøsanering
År2015-2016
StatusUdført
SamarbejdeMurer: Karl A. Hansen, Teknologisk Institut, Nationalmuseets Kirkekonsulenter, Nationalmuseets Kalkningstjeneste og Kalk
PlatsVallensbæk, Danmark
ByggherreVallensbæk’s Menighedsråd
BevaringsstatusKirke
TypIstandsættelse og miljøsanering
År2015-2016
StatusUdført
SamarbeteMurer: Karl A. Hansen, Teknologisk Institut, Nationalmuseets Kirkekonsulenter, Nationalmuseets Kalkningstjeneste og Kalk

[contact_form]