St. Albans kirke

København, Danmark

Restaurering af St. Alban’s Church København. Drachmann Arkitekter var totalrådgiver og ansvarlig for opførelsen af ny tilbygning ved kirken. I forbindelse med projektet blev der også udført mindre istandsættelsesarbejder til den oprindelige kirkebygning herunder en nytænkning af kryptens anvendelse.

St. Alban Church, også kendt som Den engelske kirke, ligger centralt i hjertet af København mellem Kastellet og Esplanaden. Kirkens inventar er overordnet engelsk, og det samme gør sig gældende for kirkens blyindfattede vinduespartier. Kirkens sammensætning af materialer afspejler, at bygningsværket blev til gennem et samvirke mellem engelsk og dansk byggeskik. Kirken er således bygget som man ville have gjort det i datidens England, men med brug af nordiske materialer. Ved projektets begyndelse var kirkebygningen en aktiv og elsket kirke med dens mange ugentlige begivenheder. Men nedslidte og utidssvarende faciliterer besværliggjorde og begrænsede anvendelsesmulighederne og ønsket om brug af kirken.  Drachmann Arkitekter fik derfor til opgave at løse dette ved en tilbygning mod nord, istandsættelse af krypt, stenarbejder til facaden og forbedret tilgængelighed.

Den nye tilbygning blev opført mod nord og huser tilgængelige toiletfaciliterer og opbevaring. Tilbygningen blev placeret hvor en tidligere overdækket nødudgang var udført ned mod voldgraven der omkranser kirken. Ved at flytte toiletfaciliter ud af krypten kunne disse gøres tilgængelige samtidig med at krypten fik mulighed for at huse et samlingsrum samt køkkenfaciliteter. Projektet sørgede for at respektere og åbne for de eksisterende forhold samtidig med at opfylde menighedsrådets ønsker. Dette lykkedes ved at forstå kirken og fortidsmindets muligheder og begrænsninger inden udformningen af tilbygningen blev opstartet.

Læs mere om muligheden for kirkerestaurering ved Drachmann Arkitekter   

Den historiske kirke blev istandsat, og der blev åbnet for anvendelsesmuligheder i krypten. En ny tilbygning, der komplimenterede det historiske, blev opført for at sikre tilgængelige faciliteter for menigheden

Arkitekt til restaurering af kirker

Arkitektur og historie: Grundstenen til St. Alban Church blev lagt af den danskfødte Prinsesse Alexandra af Wales i 1885. To år efter i 1887 stod kirken færdig til den engelske menighed i Danmark. Kirkens placering grænser op til Kastellets voldgrav og indgår som en del af fortidsmindets rekreative kvaliteter. Kastellet er et af Nordeuropas fineste bevarede fæstningsværker. Kastellet er i dag et vigtigt kulturhistorisk mindesmærke såvel som et åndehul for københavnerne. St. Alban Church blev tegnet af den engelske arkitekt Sir Arthur Blomfield og udført af arkitekt Professor Ludvig Fenger. Sir Arthur var en anset arkitekt, som var kendt for sit arbejde med kirkebygninger og restaurering i England. Som mange på hans tid benyttede Sir Arthur den victorianske tidsperiodes nygotik i sit formsprog. Ludvig Fenger var fortaler for den historistiske stil. Han var ligeledes som Arthur Blomfield gotisk inspireret, men med tegl som foretrukket materiale fik hans arkitektur en udpræget dansk stil.

Sted

København , Danmark

Bygherre

St. Alban’s Church Committee

Bevaringsstatus

Fortidsminde

År

2015-

Type

Tilbygning, restaurering og istandsættelse

Status

Igangværende

Samarbejde

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S og Kirsten Lund-Andersens Tegnestue

Relaterede projekter