Vonsild Kirke

Vonsvild

Der blev udført grundige bygningsarkæologiske undersøgelser, og kirkens bygningshistorie blev kortlagt. Formålet med restaureringen var at genskabe kirken i dens oprindelige tilstand fra indvielsen i 1824. At føre kirken tilbage som den stod i 1884, indebar blandt andet at prædikestolen skulle flyttes fra kirkens sydlige væg tilbage til sin oprindelige placering i koret mod øst. Ølandsgulvet fra 1947 blev ligeledes fjernet, og et gult teglgulv bestående af ottekantede tegl med sorte hjørnefliser blev efterfølgende produceret og lagt. Under restaureringen blev kirkens overflader istandsat, taghvælvets malede dekorationer blev restaureret, og der blev installeret gulvvarme. Bænkene blev ført tilbage til deres oprindelige udseende og udstyret med små højtalere, så kirkegængerne bedre kan høre præsten. Restaureringen blev udført i et tæt og konstruktivt samarbejde med kirkeværge Sten Krarup. Ole Drachmann løste opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter, der i dag ejer rettighederne til projektet. Læs mere om muligheden for kirkerestaurering ved Drachmann Arkitekter   

Arkitekt Ole Drachmann stod for at genskabe kirkens oprindelige arkitektur fra 1824

Arkitektur og historie: Frederikskirken i Vonsild, også kaldet Vonsild Kirke, blev opført i 1824 af arkitekt C.F. Hansen. Kirken er opført samtidig med to af C.F. Hansens helt centrale kirkebyggerier: Christiansborg Slotskirke, indviet i 1826. Vor Frue Kirke, indviet i 1829. Gennem årene har kirken gennemgået flere ændringer, der direkte stred imod det oprindelige arkitektoniske udtryk. Første gang var i 1880, hvor menigheden syntes, at kirkens oprindelige tårn var for lavt. Ifølge sognepræstens egne ord havde kirken hidtil været styg at se på. Tårnet blev forhøjet, og med det nye kirketårn lignede kirken nu en rigtig kirke. Der blev også plads til et fint ur på tårnets ene gavl. Ved en restaurering af facaden i 1978 ønskede myndighederne tårnet ført tilbage til sin oprindelige højde. Projektet mødte lokal modstand, men blev gennemført. Kirkens bænke er også blevet ombygget ad flere omgange, senest omkring 1970.

Sted

Vonsild, Danmark

Bygherre

onsild Sogns Menighedsråd

Type

Restaurering

År

2002-2013

Status

Udført

Foto

Thomas Mølvig

Samarbejde

Kirkeværge arkitekt Sten Krarup, Eduard Troelsgård – Rådgivende Ingeniører, Gade og Mortensen Akustik, Konservator tekniker: Søren Møller

Relaterede projekter