Fredrikskyrkan set på tværs af kirkeskibet. Foto: Jens Lindhe
Fredrikskyrkan set på tværs af kirkeskibet. Foto: Jens Lindhe

Kirkerestaurering

Kirker fortæller historie om den tid, de er bygget i, og nogle af de bedst bevarede kirker har i flere hundrede år været samlingspunkt for mennesker og vigtige begivenheder. Kirker er derfor en stor del af vores kulturarv og er vurderet til at have den højeste bevaringsværdi i samfundet. Når en kirke skal restaureres eller ombygges, er der ofte mange håndværksmæssige detaljer, arkitektoniske greb og traditionelle byggeskikke, som er vigtige at værne om for at sikre kirkens værdi for eftertiden. I mere end 40 år har Drachmann Arkitekter arbejdet med rådgivning om og restaurering af nogle af Nordens vigtigste kulturbygninger, og kirkerestaureringer er en af vores kernekompetencer.

Drachmann Arkitekter har 40 års erfaring med rådgivning om og restaurering af kirker

Hvordan arbejder vi med restaurering af kirker?

Drachmann Arkitekter har været involverede i restaureringen af mange kirker og har derigennem oparbejdet stor erfaring med og viden om den komplekse opgave, det er at restaurere en kirke. Vi har fungeret som totalrådgiver på både små og store renoveringsopgaver – lige fra udskiftning af bænke til totalrenovering af kirkens udvendige del. Ole Drachmann er desuden nordisk repræsentant for sammenslutningen Cathedral Architects Association og har derigennem tilegnet sig et stort kendskab til kirkerestaureringer og arbejdet med kulturarven.

Udgangspunktet for en kirkerestaurering kan bestå af en byggeteknisk eller arkitektonisk opgave. Den byggetekniske del af arbejdet kan eksempelvis omfatte udbedring af skimmelsvamp eller andre skader, hvorimod den arkitektoniske del af arbejdet drejer sig om at tilpasse restaureringen, så den svarer til kirkens oprindelige arkitektur. Vi varetager både byggetekniske og arkitektoniske opgaver, som vi udfører med størst mulig forståelse og respekt for det eksisterende byggeri.

Tegnestuen værner om traditionelle byggeskikke og traditioner, og der lægges fokus på håndværk og detaljering. Detaljen skaber helheden og har en vigtig rolle i alle byggeriets faser. Til det faktiske restaureringsarbejde sammensætter vi en projektgruppe af specialiserede fagfolk og håndværkere, som tager kærlig hånd om projektet. Vores rolle som arkitekter er at være tovholder på projektet og sørge for, at det bliver udført i henhold til planen.

Samarbejde med menighed, provsti og kongelige bygningsinspektører

En kirkerestaurering er kompleks proces, og der er mange komponenter, som skal gå op i en højere enhed. Restaureringen foregår i tæt samarbejde med kirkens menighed og de kongelige bygningsinspektører fra Slots- og Kulturstyrelsen. Som oftest tager samarbejdet udgangspunkt i, at menighedsrådet har en række ønsker til udbedringer, hvorefter restaureringen eller ombygningen skal godkendes af de kongelige bygningsinspektører og provstiet. Vi har et tæt samarbejde med både Slots- og Kulturstyrelsen samt landets menigheder og provstier.

 Udvendig kirkerestaurering

Restaurering af en kirkes udvendige skal er vigtig for at opretholde et vedligeholdt udseende og bevare den oprindelige kirkearkitektur. Restaureringen af kirken kan eksempelvis bestå af:

 • Kalkning af facaden i en ønsket farve – eksempelvis hvid, gul eller rød
 • Udbedring af skader
 • Udskiftning eller reparation af døre og vinduer
 • Udbedring eller udskiftning af tag, tårne og spir i overensstemmelse med den nuværende kirkearkitektur
 • Nænsom renovering af detaljer som lamper, ornamenter og indgraveringer

Marmorkirken er et eksempel på en udvendig kirkerestaurering, hvor vi har stået for en gennemgribende rensning af facaden inklusive søjler og sarte dekorative elementer.

Indvendig kirkerestaurering

En indvendig kirkerestaurering sikrer, at kirken fremstår tidssvarende og i god stand. Det indvendige kirkerum indeholder dog ofte mange detaljer, som kræver specialiseret viden og håndelag for at blive bevaret bedst muligt. Dette har vi stor erfaring med, og vi kan hjælpe med:

 • Udskiftning af kirkebænke og tilhørende hynder
 • Optimering af lys- og lydforhold, som både er moderne, energieffektive og i stil med det øvrige rum
 • Hel eller delvis udskiftning af sten- og trægulv
 • Udbedring af skimmelsvamp og fjernelse af asbest
 • Etablering af luftskifte
 • Unikt tilpassede løsninger til restaurering af alter, prædikestol og alter
 • Bevaring af kalkmalerier i samarbejde med Nationalmuseet

Vonsild Kirke er et godt eksempel på, hvordan vi har udført en indvendig kirkerestaurering. Arbejdet bestod af at føre kirkens arkitektur tilbage, som den stod i 1884, og der er blandt andet blevet skiftet gulv, restaureret malerier og installeret moderne installationer såsom gulvvarme og lydanlæg, som ikke forstyrrer kirkens udseende.

[contact_form]