Renovering bevaringsværdige bygninger

Toldvagt 15

I forbindelse med et omfattende byggeri på Redmolen har Drachmann Arkitekter ansvaret for forsigtig nedtagning af Toldvagt 15 – en ca. 150 m2 stor bevaringsværdig bygning, der skal genopføres, når det omfattende byggeri på Redmolen er tilendebragt. Opgaven indebærer nedtagning af facaden og deponering, nummerering, nedpakning, transport og placering i lagerreoler i en lagerbygning i Københavnsområdet. Projektet indebærer også overblik og håndtering af alle nødvendige materialer og foranstaltninger, herunder paller, pallerammer, stenreoler, nummerskilte og materialer til mærkning af paller. Arbejdet med at samle dette store puslespil vil begynde i foråret 2024, hvor bygningen vil blive opført på sine oprindelige fundamenter. Læs mere om tegnestuens arbejde med restaurering og bevaring af kulturarv.

Den bevaringsværdige bygning blev nænsomt nedtaget og gemt, nu genopføres den

Arkitektur og historie: Toldvagt 15 er en af Københavns Frihavns historiske bygninger. Den unikke facade af Ølandssten består af mere end 3.000 forskellige facadesten, der alle er blevet gemt og nummereret, så bygningen kan genopføres og fremstå præcis som arkitekt Osvald Viggo Rosendahl Langballe designede den i 1916 – som en i rækken af toldvagtbygninger, han havde tegnet til Københavns havn. Bygningen vil blive genopført i overensstemmelse med de originale tegninger og det oprindelige arkitektoniske udtryk og materialevalg.

Sted

Redmolen København

Bygherre

PFA Projektledelse Redmolen

Bevaringsstatus

Bevaringsværdig

Type

Restaurering 

År

2020

Status

Igangværende

Relaterede projekter