Søetatens Pigeskole

Nyboder

Med Drachmann Arkitekter som totalrådgiver igangsatte bygherren Realdania By & Byg i 2020 en omfattende restaurering af Søetatens Pigeskole. Især af bygningens indre. Pigeskolen blev opført som et fuldendt historicistisk bygningsværk i 1859 af Bernard Seidelin. Inden restaureringen havde bygningen lidt af fugtskader og under forkert materialebrug. Oprindelige fyldningsdøre og gulve var blevet udskiftet, lofterne nedsænket og  klasselokaler opdelt med skillerum. Men trods disse ændringer stod bygningen stadig som et sammenhængende historicistisk værk med rig detaljerigdom.

I restaureringsprojektet fokuserede vi på at bevare så meget af de historiske materialer og detaljer som muligt. Ikke-forenelige materialer og tiltag, der svækkede bygningens oprindelige karakter, blev fjernet. Oprindelige bræddelofter blev afsløret, aulaens mønstermurværk blev synligt igen, og den oprindelige farvesætning blev genskabt. Pladedøre og moderne gulve blev udskiftet med fyldningsdøre og bræddegulve. Fremtidens brug af bygningen blev også indtænkt i restaureringsprojektet, så de nye lokaler kan anvendes som kontorfaciliteter for en moderne virksomhed. 

Fremtidens brug af den gamle pigeskole blev indtænkt da bygningen blev restaureret

Arkitektur og historie: Ved opførelsen af pigeskolen blev der lagt vægt på godt håndværk, lokale byggeskikke og klassiske danske materialer. I forlængelse af historicismen blev bygningen rigt dekoreret med hjælp fra orlogsværftets håndværkere. Dette resulterede i smukke detaljer som blandt andet de specialfremstillede formsten, billedskærerarbejder og relieffer af Thorvaldsen. Bygningen blev oprindeligt brugt som pigeskole, men skiftede senere funktion til søofficersskole i 1869. I 1880 blev der opført en tilbygning mod vest for at rumme kadetterne. Den blev integreret i den eksisterende arkitektoniske stil og inkluderede oprettelsen af den nuværende lysgård. Søetatens Pigeskole var under brug af militæret indtil 1973, og den militærhistoriske påvirkning af bygningen bidrager til dens særlige karakter. Dette kan ses i aulaen, hvor spor fra 2. verdenskrig stadig er synlige i form af et mørklægningsanlæg for aulaens ovenlys.

Bygning

Søetatens Pigeskole

Bygherre

Realdania By & Byg

År

2020-2022

Totalrådgiver

Drachmann Arkitekter

VVS-Ingeniør

 Martin Funch Rådgivende Ingeniører

Statiker og El-ingeniør

Klaus Nielsen Rådgivende ingeniørfirma

Miljø-ingeniør

Kaarsgaard Rådgivende Ingeniører

Relaterede projekter