Residenset i Karlskrona

Karlskrona

I perioden 1909-1911 blev Länsresidenset i Karlskrona opført. Bygningen er tegnet af den svenske arkitekt Gustav Lindgren og opført i tegl med pudsede facader. Midterpartiet i den østvendte facade består af en balkon, som understøttes af søjler udført i sandsten. Udover at bygningen var bolig for lenshøvdingen, skulle den også fungere som repræsentationsbolig og demonstrere lenets storhed og magt. I dag anvendes bygningen fortsat som bolig for lenshøvdingen, mens den primære del af bygningen er forbeholdt de besøgende gæster.

Länsresidenset i Karlskrona uppfördes mellan 1909-1911. Byggnaden ritades av den svenske arkitekten Gustav Lindgren och byggdes i tegel med putsade fasader. Mittsektionen av den östra fasaden har en balkong som stöds av sandstenspelare. Utöver att byggnaden var bostad åt landshövdingen skulle den även fungera som representationsbostad och lyfta fram landskapets storhet och makt. Även idag används byggnaden som bostad för landshövdingen, men byggnadens primära delar är förbehållet besökande gäster.

Ejendommens rum og sale har en farvesammensætning med en farve i hvert rum, som er typisk for 1900-tallet. Rummene er malet i grønne, blå, røde, hvide og gule farver. Bygningen er en del af orlogstaden Karlskrona og blev dermed optaget på UNESCOs Verdensarvsliste i 1998. Drachmann Arkitekter står for løbende vedligeholdelse af bygningen.

Link: SFV

Fastighetens rum och salar har en färgsättning som består av en färg i varje rum, vilket var typiskt för 1900-talet. Rummen är målade i gröna, blå, röda, vita och gula färger. Byggnaden är en del av örlogsstaden Karlskrona och togs 1998 upp på UNESCO:s världsarvslista. Drachmann Arkitekter står för byggnadens löpande underhåll.

Länk: SFV

StedKarlskrona
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusStatsligt Byggnadsminne, SBM
TypeVedligehold
År2015 –
StatusIgangværende
PlatsKarlskrona
ByggherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusStatsligt Byggnadsminne, SBM
TypUnderhåll
År2015 –
StatusPågående
[contact_form]