Den nye tilbygning set fra gårdspladsen.

Kastrupgårdsamlingen

Kastrup

Kastrupgårdsamlingen

Kastrup

Tilbygning og ombygning af Kastrupgård

I 2013 har bygningens fire fløje gennemgået en omfattende nyindretning og ombygning. Med støtte fra Realdania blev forholdene for kørestolsbrugere og gangbesværede forbedret. Alle museets udstillingsrum er i den forbindelse i dag indrettet med rampe, lift eller elevator, samt en udendørsrampe til  museets ny foyer. Museumscafeen er flyttet til Portbygningen med mulighed for servering både ude og inde. Ligeledes har museet fået indrettet ny museumsbutik, og dets udstillingsareal blev også udvidet med ca. 270 m2. 

Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

Link: Kastrupgårdsamlingen

Tillbyggnad och ombyggnation

2013 genomgick byggnadens fyra flyglar omfattande nyinredning och ombyggnation. Med stöd från Realdania förbättrades förhållandena för rullstolsbundna och rörelsebegränsade personer. Museet fick ny foajé, café och museibutik och utställningsytan utökades med ungefär 270 m2.

Ole Drachmann ansvarade för uppdraget, som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA innehar rättigheterna till projektet.

Länk: Kastrupgårdsamlingen

StedKastrup, Danmark
BygherreTårnby Kommune
BevaringsstatusBevaringsværdig
TypeIndretning og ombygning
År2012
StatusUdført
FotoOle Drachmann
PlatsKastrup, Danmark
ByggherreTårnby Kommune
BevarendestatusSkyddad
TypIndredning og ombyggnation
År2012
StatusUtfört
FotoOle Drachmann
[contact_form]