Søetatens Pigeskole

Søetatens Pigeskole

Nyboder

2022.10.04

Søetatens Pigeskole blev opført i 1859 af Bernard Seidelin som et fuldendt historicistisk bygningsværk. Bygningen blev opført som pigeskole, med en planløsning der var opdelt i skole placeret omkring aulaen og dertil lejligheder til undervisere længst fra hovedindgangen.
Bygningsværket blev opført med fokus på det gode
håndværk, lokale byggeskikke og et klassisk dansk materialevalg. I forlængelse af historicismen blev bygningen rigt dekoreret, blandt andet med hjælp fra orlogsværftets håndværkere, hvorfor bygningen fremstår med en smuk og tydelig detaljering, herunder specialtilvirkede formsten, billedskærerarbejder og relieffer af Thorvaldsen.

Bygningen ejes af Realdania By & Byg som i sommeren 2020 igangsatte den omfattende restaurering af især bygningens indre. Drachmann Arkitekter stod som totalrådgiver for restaureringsprojektet. Tilgangen til bevaringsarbejdet var at bevare så meget af de historiske materialer og detaljer som muligt, samt at tydeliggøre de kulturhistoriske lag gennem at fjerne ikke forenelige materialer og tiltag som havde svækket husets oprindelige karakter.

[contact_form]