Gamle kirkebænke forsvinder for at skabe plads i en multifunktionel kirke

Fredrikskyrkan i Karlskrona er i forbindelse med Drachmann Arkitekters kirkeprojekt på vej mod at blive en multifunktionel kirke. I den forbindelse er der blevet taget en interessant og betydningsfuld beslutning.

Således blev der i starten af januar truffet endelig beslutning om, at kirkebænkene i Fredrikskyrkan gerne må fjernes fra kirkerummet. Beslutningen er vigtig for at skabe balance mellem brug og bevaring i Fredrikskyrkan, men den vil også have betydning for fremtidige kirkeprojekter i Sverige og for de svenske kirkers fremtid.

 

SE FLERE NYHEDER