Kirkesafari

Kyrksafari

2018.11.26

Indslaget nedenfor giver et indblik i kirkerestaureringens mange aspekter og hvilke overvejelser man som arkitekt må gøre sig når man arbejder med historiske bygninger. Det uanset om det gælder den omfattende genopbygning af kuplen i Christiansborg slotskirke eller opførelsen af en toiletbygning er det med en dyb forståelse af, at helheden ligger i detaljen. Dette indslag illustrerer ikke blot spændviden i Oles og tegnestuens portfolio for kirkerestaureringer, men illustrerer samtidig, de metoder hvormed tegnestuen griber og har grebet de enkelte projekter an.

Fölgande video ger en inblick i de många aspekterna av kyrkans restaurering och vilka överväganden som arkitekt måste göra när man arbetar med historiska byggnader. Oavsett om det gäller den omfattande återuppbyggnaden av kupolen i Christiansborg slottkyrka eller byggandet av en toalettbyggnad, är det med en djup förståelse att helheten är i detalj. Denna funktion illustrerar inte bara Oles bredd och studionens portfölj för kyrkliga restaureringar, utan illustrerar också de metoder som studion söker och har omfamnat de enskilda projekten.

[contact_form]