Frederikskyrkan

2018.03.23

Indvielse af Frederikskyrkan
Drachmann Arkitekter har taget Fredrikskyrkan med ind i fremtiden. Menigheden i kirken har en vision om at ville transformere Fredrikskyrkan til en mere aktiv kirke, hvor kirkens besøgende i højere grad kan mærke nærværet fra andre besøgende og kirkens medarbejdere. Det har blandt andet sat krav til en større fleksibilitet i kirkerummets indretning. Dette har Drachmann Arkitekter sikret med en omfattende kirkerestaurering og nyindretning af kirken. Projektet er udført med respekt for de historiske materialer og ved at bruge forenelige og nye materialer, som har en lang levetid og patinerer smukt.

Invigning av Frederikskyrkan
Drachmann Arkitekter har hjälpt Fredrikskyrkan in i framtiden. Kyrkans församling har en vision om att omvandla Fredrikskyrkan till en mer aktiv kyrka där kyrkobesökarna i högre grad kan känna av närvaron av andra besökare och kyrkans medarbetare. Detta har bland annat ställt krav på ökade flexibilitet av inredningen i kyrkorummet. Detta har Drachmann Arkitekter säkerställt genom en omfattande restaurering och inredning av kyrkan. Projektet har utförts med respekt för de historiska materialen och genom att använda förenliga och nya material som har lång livslängd och som bara blir vackrare med tiden.

Fredrikskyrkan genindvies Palmesøndag d. 25. marts

Datoen for genindvielsen af Fredrikskyrkan er ikke tilfældigt valgt. Palmesøndag indleder kirkens vigtigste højtid – påsken. Palmesøndag er i den kristne tro, dagen hvor Jesus trådte i karakter som messias og igennem ham, at det kristne fællesskab med Gud gives. På samme måde genåbner den svenske kirke som en fornyet kirke, som samtidig holder fast i de kirkelige traditioner. Drachmann har arkitekter har gentænkt kirkens rum. Gennem en omfattende restaurering og transformation er kirken taget med ind i fremtiden.

[contact_form]