Conference Preserve use and develop

2018.04.18

Drachmann Arkitekter ser frem til at deltage i den internationale konference: ”Preserve, Use and Develop” d. 25-26 april i Lund. Konferencen omhandler kirkelig kulturarv og dens udfordringer i fremtiden og afholdes af Lund Stift. Restaureringen og transformationen af Fredrikskyrkan vil blive præsenteret som case.

Drachmann Architects ser fram emot att delta på den internationella konferensen: “Bevara, använda och utveckla”, 25-26 april i Lund. Konferensen tar upp kyrkligt arv och dess utmaningar i framtiden och hålls av Lund Foundation. Restaurering och omvandling av Fredrikskyrkan kommer att presenteras som ett fall.

Drachmann Arkitekters arbejde præsenteres på international konference

Drachmann Architects arbete presenteras vid en internationell konferens

Læs mere om konferencen og dens program her.
Læs mere om projektet her.

Läs mer om konferensen och dess program här.
Läs mer om projektet här.

[contact_form]