Årets facade 2020

Residenset i Kristianstad

2021.11.03

Årets facade 2020. Årets facade er byggebranchens hovedpris for Sveriges bedste husfacade, og bag prisen står SPEF – brancheforeningen for murværk og pudset byggeri. Formålet med konkurrencen er at kombinere håndværk med funktion, innovation, bæredygtighed og skønhed.

Vindermotivation
Kulturhistorie værd at bevare. Det kendetegner alle de nominerede nomineringer til renoveringsprisen af ​​Årets Facade. Sverige har en fantastisk byggehistorie. Landet er fyldt med bymiljøer og individuelle bygninger, der giver os alle et tilhørsforhold både nu og da. At bevare og i mange tilfælde restaurere bygninger, så de fortsat kan berige vores land, er uvurderligt. Årets vinder viser, hvor afgørende det bliver med ansvarlige, engagerede og kompetente projektteams at opnå et slutresultat af højeste klasse. Detaljearbejde, udførelsesniveau og fornemmelse for en bygnings oprindelse har lagt grunden til succes (Spf, SPEF).

Årets fasad 2020

Årets fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad, och bakom priset står SPEF – branschföreningen för murat och putsat byggande. Tävlingens syfte är att kombinera hantverksskicklighet med funktion, innovation, hållbarhet och skönhet.

Vinnermotivering
Kulturhistoria väl värd att bevara. Det präglar samtliga slutnominerade bidrag till renoveringspriset av Årets Fasad. Sverige har en fantastisk byggnadshistoria. Landet är fyllt av stadsmiljöer och enskilda byggnader som skänker oss alla en känsla av samhörighet både i nutid och dåtid. Att bevara och i många fall återställa byggnader så att de kan fortsätta berika vårt land är ovärderligt. Årets vinnare visar hur avgörande det blir med ansvarsfulla, engagerade och kompetenta projektteam för att nå ett slutresultat av yttersta klass. Detaljarbete, utförandenivå och känsla för en byggnads ursprung har lagt grunden för framgång.


Drachmann Arkitekter blev i 2014 bedt om at arbejde med residensets tilgægelighed for handicappede.
Det er tegnestuens målsætning, når der arbejdes med tilgængelighed, at forudsætningerne for handicappede såvel som for ikke handicappede er de samme, det vil sige at adgangen til en bygning er ens for alle.
Ved residenset valgte vi at flytte den originale trappe ca. en meter frem, således at der opstod en repos med tilstrækkelig vendediameter tæt ved adgangsdørene og at etablere en løfteplatform i tilknytning til reposen.
Opgaven omfattede ligeledes trappens inventardele samt istandsættelse af de gamle gadelygter ved trappen.

Projektet blev kåret til Årets facade 2020 i kategorien renovering / restaurering.

Drachmann Arkitekter fick 2014 uppdraget att arbeta med residensets tillgänglighet för funktionshindrade.
Det är studions mål när man arbetar med tillgänglighet att förutsättningarna för såväl funktionshindrade som icke-handikappade är desamma, det vill säga att tillgången till en byggnad är lika för alla.
På residenset valde vi att flytta den ursprungliga trappan ca. en meter framåt så att en landning med tillräcklig vriddiameter skedde nära tillträdesdörrarna och för att etablera en lyftplattform i anslutning till avsatsen.
I uppdraget ingick även trappans inventardelar samt reparation av de gamla gatlyktorna vid trappan.

Projektet utsågs till Årets Fasad 2020 i kategorin renovering/restaurering.

[contact_form]