Liturgiske symboler udviklet til Fredrikskyrkan

2018.03.01

Liturgiske symboler er i samarbejde med den talentfulde Daniel Siim udviklet til Fredrikskyrkan i Karlskrona som led i bevarelsesprojektet.  De grafiske symbolerne er et visuelt greb, som intuitivt knytter liturgien og kirkerummet sammen. Kristendommen er rig på symboler, som alle udtrykker de kristne ideer. Her ses døren ind til konsistorium, som er sandblæst med korset og IHS, de første tre bogstaver i Kristus stavet på græsk

I samarbete med den talangfulle Daniel Siim har det utvecklats nya liturgiska symboler till Fredrikskyrkan i Karlskrona, som ett led i projektet att bevara kyrkan. De grafiska symbolerna är ett visuellt grepp som binder samman liturgin och kyrkorummet. Kristendomen är rik på symboler som alla ger uttryck för den kristna tanken. Här syns dörren till konsistorium, dörren har sandblästrats med ett kors och IHS, de tre första bokstäverna i Kristus skrivet på grekiska.

Liturgiske symboler udviklet til Fredrikskyrkan

Liturgiska symboler utvecklade för Fredrikskyrkan

[contact_form]