Amalie Drachmann

Arkitekt MAA

Amalie har arbejdet målrettet med restaurering, kulturarv og traditionelle håndværksmetoder igennem sin karriere. Med fokus på en balance mellem brug og bevaring samt at skabe en helhed ved bygningsværkerne, har Amalie erfaring i arbejdet med at åbne og bevare historiske bygninger fra England, Sverige og Danmark.

Hun arbejder målrettet med balancen mellem restaurering og udvikling hvor der skabes en symbiose hvorved bygningerne bliver aktiveret og sikret for fremtiden.

Amalie har arbetat målinriktat med restaurering, kulturarv och traditionella hantverksmetoder genom sin karriär. Med fokus på en balans mellan bruk och bevarande samt att skapa en helhet omkring byggnadsverken har Amalie arbetat med att öppna upp och bevara historiska byggnader i England, Sverige och Danmark.

Hon arbetar målmedvetet med balansen mellan restaurering och utveckling där det skapas en symbios då byggnaderna blir aktiverade och säkrade för framtiden.

+45 2682 1604
ad@drark.dk

[contact_form]