Restaurering af Fredrikskyrkan i Karlskrona er tæt på sin afslutning

2018.02.23

Restaureringen af Fredrikskyrkan, er tæt på at være afsluttet og klar til aflevering. Her ses gulvdetaljer fra kirken, der viser et møde mellem ølandsten fra 1915 og det nye massive egetræsgulv i kirkeskibet.Trægulvet erstatter et område af cement, som blev fritlagt da man fjernede kirkebænke. Gulvet kommunikerer kirkens historie og forandringer, samtidig med at man forbedrer kirkeskibets akustik og fortsætter bygningsværkets kulturhistorie.

Restaureringen av Fredrikskyrkan är snart klar och redo att lämnas över till församlingen. Här syns golvdetaljer från kyrkan, som visar mötet mellan Ölandsstenen från 1915 och det nya massiva ekgolvet i kyrkans skepp. Trägolvet ersätter ett tidigare cementområde som frilades när man tog bort kyrkbänkarna. Golvet kommunicerar kyrkans historia och förändringar, samtidigt som trägolvet rent praktisk har förbättrat kyrkans akustik och fortsätter byggnadsverkets kulturhistoria.

Restaurering af Fredrikskyrkan i Karlskrona er tæt på sin afslutning

Restaureringen av Fredrikskyrkan i Karlskrona närmar sig sitt slut

[contact_form]