Restaurant Enomania

Restaurant Enomania

Vesterbrogade 185

2021.11.16

Restaurant Enomania. På hvert hjørne af Vesterbrogade og Bakkegårds Allé står der to smukke rødstensbygninger fra 1895 tegnet af arkitekt Julius Bagger, som også har tegnet de fleste af de øvrige bygninger på Bakkegårds Allé. Bebyggelsen er opført i historisk stil med tydelige referencer til renæssencen og er bevaringsværdig i kategori 3. De to hjørnebygninger markerer indgangen til Bakkegårds Allé på smuk og majestætisk vis, men indtil for nylig var begge hjørneforretningers facader dækket af store skilteplader, som skæmmede bygningernes fine arkitektur.


Nu er restaurant Enomania flyttet ind på Vetserbrogade 185 og pladerne blevet fjernet. Facadedetaljer og underfacader er blevet malet i samme farve som resten af bygningen og butiksvinduerne er ført op i dobbelt højde, som fremhæver den arkitektoniske helhed i bebyggelsen. Skiltningen er reduceret til et enkelt udhængsskilt ved indgangen på Vesterbrogade. Velvalgte løsninger til den bevaringsværdige ejendom.
Takket være den fine istandsættelse af hjørnet står den arkitektoniske helhed nu tydeligt frem i bygningen og indgang til kvarteret.

Restaurant Enomania på Vesterbrogade 185 er af Frederiksberg Kommune blevet præmieret for den fine facadeistandsættelse.

Drachmann Arkitekter er stolte over at have medvirket til det vellykkede resultat.

[contact_form]