Slup- och Barkasskjulet.

Slup – och Barkasskjulet

Karlskrona

Slup – och Barkasskjulet

Karlskrona

Orlogsstaden Karlskrona kom på Unescos Verdensarvsliste i 1998 og i den forbindelse blev Slup- och barkasskjulet verdensarv. Ole Drachmann har som Slottsarkitekt for bygningen ansvar for at bygningen bevares i god stand.

Örlogsstaden Karlskrona kom med på UNESCO:s världsarvslista 1998 och i samband med detta blev Slup- och barkasskjulet ett världsarv. Som slottsarkitekt har Ole Drachmann ansvar för att byggnaden bevaras i gott skick.

StedKarlskrona
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusUNESCOSs Verdensarvsliste
TypeVedligehold
År2015 –
StatusIgangværende
StedKarlskrona
BygherreStatens Fastighetsverk
BevarandestatusUNESCOSs världsarvslista
TypeUnderhåll
År2015 –
StatusPågående
[contact_form]