Køkken i lejlighed.
Køkken i lejlighed.

Lejlighed Østerbro

Østerbro

Bygningen på Østerbro er en klassisk ejendom med lejligheder i fire til fem etager. Lejligheden var oprindelig en 2 ½ værelses lejlighed, men ejeren har siden tilkøbt et værelse fra naboopgangen, så boligen i dag består af 3 ½ værelse. Projektets faglige udfordring var et lille køkken og et mørkt, lille badeværelse i midten af lejligheden bag køkkenet. Det halve værelse blev lagt til køkkenet og et moderne snedkerkøkken blev udført,  for at udnytte rummets areal og indretning optimalt. De øverste 30 cm af væggen mellem badeværelse og køkken blev udført af glas, for at sikre et behageligt lysindfald i badeværelset. På badeværelset blev gulv og brusevæg udført af skifer og brusevæggen ophængt i rustfrit beslag for at spare plads. Køkken og møbel på badeværelse er tegnet og udført som møbelsnedkerarbejde.

Byggnaden på Østerbro är en klassisk fastighet med lägenheter på fyra till fem våningar. Ursprungligen var lägenheten på 2 ½ rum, men ägaren har därefter köpt till ett rum från granntrappan så att bostaden idag består av 3 ½ rum. Utmaningarna i projektet var ett litet kök och ett litet, mörkt badrum mitt i lägenheten, bakom köket. Köket utökades med det halva rummet och ett modernt snickarbyggt kök installerades för att dra nytta av rummets yta och få optimal inredning. De översta 30 cm av väggen mellan badrum och kök konstruerades i glas för att få ett behagligt ljusinsläpp till badrummet. I badrummet sattes skiffer på duschvägg och golv och duschbeslagen i rostfritt stål monterades på väggen för att spara plats. Kök och badrumsmöbler är ritade och utförda som möbelsnickeri.

StedKøbenhavn, Danmark
BygherrePrivat
TypeRenovering og istandsættelse
År2005
StatusUdført
PlatsKøbenhavn, Danmark
ByggherrePrivat
TypRenovering och reparation
År2005
StatusUtfört
[contact_form]