Den nye underetage i Asia House.

Asia House

Frihavnen, København

Den markante bygning Asia House, der er tegnet af arkitekten Gotfred Tvede og opført i 1898 af H. N. Andersen, ligger i Københavns gamle frihavn. Bygningen fungerede fra 1898 til 1907, som hovedkvarter for Østasiatisk Kompagni – ØK, og har historisk set spilled en vigtig rolle i  forholdet mellem Danmark og Asien. Ikke kun ikke i forretningssammenhæng men også kulturelt. Herefter blev bygningen anvendt som forhyringskontor for sømænd og senere som billetkontor for ØK’s passagerskibe til USA. Bygningen er opført i blank mur af røde tegl med en stensokkel og sandstenindfatninger omkring døre og vinduer.

Den markanta byggnaden är ritad av arkitekten Gotfred Tvede och uppförd 1898 av H. N. Andersen, byggnaden ligger i Köpenhamns gamla frihamn. Byggnaden fungerade som huvudkontor för Östasiatiska kompaniet mellan 1898 och 1907. Därefter användes byggnaden som transportkontor för sjömän och senare som biljettkontor för ØK:s passagerarfartyg till USA. Byggnaden är uppförd i slät sten av rött tegel med en stensockel och sandstensinfattningar runt dörrar och fönster.

Istandsættelse af underetage i Asia House

Ole Drachmann var ansvarlig for den gennemgribende istandsættelse af bygningens underetage som følge af skybruddet i sommeren 2011.  Funktionerne i  Asia House skulle i sit udgangspunkt bevares uændret. I forbindelse med istandsættelsen blev der etableret nye faciliteter i ejendommen, såsom møde-, kantine-, køkken- og toiletfaciliteter. Grundet det voldsomme skybrud, blev terrændæk sænket, nyt klinkegulv blev lagt, og udført med gulvarme og dræn. Vægge er på ny pudset op med akustikpuds. Siden 2013 har Ole Drachmann været fast tilknyttet Asia House som husarkitekt.

Ole Drachmann ansvarade för byggnadens genomgripande reparationer av undertak, på grund av ett skyfall sommaren 2011. I samband med reparationen etablerades flera nya faciliteter i fastigheten, så som mötesrum, matsal, kök och toaletter. Sedan 2013 har Ole Drachmann varit knuten till Asia House som husarkitekt.


Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

Fotos: Anders Sune Berg.

Asia House nordfacade.
Asia House sydfacade.
StedKøbenhavn
BygherreØstasiatisk Kompagni’s Almennyttige Fond
BevaringsstatusBevaringsværdig
TypeIstandsættelse og renovering
År2011 – 12
StatusUdført
PlatsKöpenhamn
ByggherreØstasiatisk Kompagni’s Almennyttige Fond
BevarandestatusBevaringsværdig
TypIstandsættelse og renovering
År2011 – 12
StatusUtfört
[contact_form]