Den nye underetage i Asia House.

Asia House

København

Asia House

Köpenhamn

Istandsættelse af underetage i Asia House

Ole Drachmann var ansvarlig for den gennemgribende istandsættelse af bygningens underetage som følge af skybruddet i sommeren 2011.  Funktionerne i  Asia House skulle i sit udgangspunkt bevares uændret. I forbindelse med istandsættelsen blev der etableret nye faciliteter i ejendommen, såsom møde-, kantine-, køkken- og toiletfaciliteter. Grundet det voldsomme skybrud, blev terrændæk sænket, nyt klinkegulv blev lagt, og udført med gulvarme og dræn. Vægge er på ny pudset op med akustikpuds. Siden 2013 har Ole Drachmann været fast tilknyttet Asia House som husarkitekt.

Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

Fotos: Anders Sune Berg.

Ole Drachmann ansvarade för byggnadens genomgripande reparationer av undertak, på grund av ett skyfall sommaren 2011. I samband med reparationen etablerades flera nya faciliteter i fastigheten, så som mötesrum, matsal, kök och toaletter. Sedan 2013 har Ole Drachmann varit knuten till Asia House som husarkitekt.

Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

Fotos: Anders Sune Berg.

Asia House nordfacade.
Asia House sydfacade.
StedKøbenhavn
BygherreØstasiatisk Kompagni’s Almennyttige Fond
BevaringsstatusBevaringsværdig
TypeIstandsættelse og renovering
År2011 – 12
StatusUdført
PlatsKöpenhamn
ByggherreØstasiatisk Kompagni’s Almennyttige Fond
BevarandestatusBevaringsværdig
TypIstandsættelse og renovering
År2011 – 12
StatusUtfört
[contact_form]