Agardhianum i Lunds Botaniske Have.

Agardhianum

Lund

Udformet som et lysthus, men bygget som en villa. Således fremstår bygningen, der formodes at være tegnet efter anvisning af botanikprofessor J.G. Agardh. Inspirationen til det særprægede hus har J.G. Agardh formodentlig hentet fra de mange lysthuse og pavilloner, som han har mødt på sine mange udenlandsrejser. Huset stod opført i 1867 og er placeret ved indgangen til Lunds Botaniske Have.

Utformat som ett lusthus men byggt som en villa. Det är så byggnaden framstår som man tror ritades efter anvisningar från botanikprofessorn J.G. Agardh. Inspirationen till det säregna huset har J.G. Agardh förmodligen hämtat från alla de sommarhus och paviljonger som han stött på vid sina utlandsresor. Huset uppfördes 1867 och ligger vid ingången till Lunds Botaniska trädgård.

Nyindretning

Ny inredning

Drachmann Arkitekter har arbejdet med at åbne for brugen af bygningen, således at der i fremtiden vil opstå et inspirerende lærings- og arbejdsmiljø. Et krydsprogram vil se til at introducere møde- og kontorfaciliteter i samspil med forelæsningssal og forskningsfaciliteter. For at åbne bygningen til skoletjeneste, publikum og forskning er der arbejdet med at gøre bygningen tilgængelig og anvendelig gennem mindre indgreb, som falder naturligt ind i bygningsværket og dets kulturhistorie. Det er vigtigt for projektet at skabe en balance mellem bevaring og bygningens forsatte udvikling, da dette er med til at skabe en bæredygtig  fremadrettet strategi, der også  sikre bygningen for fremtiden. 

Drachmann Arkitekter har arbetat med att öppna upp för användning av huset för att i framtiden kunna skapa en inspirerande utbildnings- och arbetsmiljö. Ett program ska bidra till att etablera mötes- och kontorsfaciliteter, i samverkan med föreläsningssal och forskningsmöjligheter. För att öppna upp byggnaden för skoländamål, allmänheten och forskning har vi arbetat med att göra byggnaden tillgänglig och användbar med hjälp av smärre ingrepp, som passar naturligt in i byggnaden och dess kulturhistoria.

Agardhianum plantegning.
StedLund, Sverige
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusStatsligt byggnadsminne, SBM
TypeRenovering og nyindretning
År2015 –
StatusIgangværende
SamarbejdeRamboll Sverige
PlatsLund, Sverige
ByggherreStatens Fastighetsverk
BevarendestatusStatsligt byggnadsminne, SBM
TypRenovering och ny inredning
År2015 –
StatusPågående
SamarbejdeRamboll Sverige
[contact_form]