!
Tildel projektet en titel, ovenfor. Titlen bliver benyttet som billedtekst, f.eks. i forbindelse med ‘Relaterede projekter’. Dette medfører, at du kan have behov for at inkludere sprog-specifikke tekster i titlen i de tilfælde, hvor titlen ikke kan forstås på både svensk og dansk. Hvis det er tilfældet, så kan du eventuelt skrive titlen som f.eks.: ‘‘.
!
Herunder: Klik og vælg det billede som skal vises øverst på siden. Benyt ‘‘ i billedtekst-feltet. Husk også at vælge et ‘Udvalgt billede’ i ‘Dokument’ detaljerne i panelet i højre side. Hvis billedet ikke fylder sin plads helt ud på den endelige side, så forsøg at venstrestille og derefter midterstille

Sølyst

Klampenborg

Sølyst

Klampenborg

!
Her begynder området med blandet indhold. Klik på blokken, nedenfor. Indsæt tekst, billeder, gallerier osv. ved at klikke på ‘+’ ikonet. Husk at benytte Blok -> Designs i højre instillingskolonne for at vælge sprog og layout for overskrifter, afsnit og tabeller. Andre andre tekstfelter så som billedtekster kan sprogdifferentieres ved brug af ‘‘.

I 2010 var Ole Drachmann, som partner hos Erik Møller Arkitekter, ansvarlig for en gennemgribende istandsættelse af både hovedbygning og pavilloner.
Drachmann Arkitekter har efterfølgende udarbejdet et vedligeholdelsesprogram for landstedet Sølyst. Vedligeholdelsesprogrammet omfatter hver enkelt bygning. Og de enkelte bygningsdele gennemgås for at vurdere deres tilstand, trang, restlevetid og investeringsforventninger. Til sidst udarbejdes en beskrivelse i form af en rapport, der beskriver de forventede restaurerings- og vedligeholdelsesarbejder over en 10-årig periode.

2010 var Ole Drachmann, som partner hos Erik Møller Arkitekter, ansvarig för de genomgripande reparationerna av både huvudbyggnaden och paviljonger.
Därefter har Drachmann Arkitekter tagit fram ett underhållsprogram för Sølyst. Underhållsprogrammet omfattar varje enskild byggnad. Varje enskild byggnadsdel kontrolleras för att avgöra dess status, behov, kvarvarande livslängd och investeringsförväntningar. Slutligen utarbetades en rapport som beskriver förväntat restaurerings- och underhållsarbete sett över 10 års tid.

De gamle træfacader var gennem årene blevet malet med mange forskellige produkter og måtte først skrabes helt rene for malingslag, inden de kunne olieimprægneres og males på ny med linoliemaling. Hovedtrappen blev erstattet af en ny svungen trappe og bygningens tag blev istandsat, undertag etableret og ny tagbeklædning lagt på. Restaurationskøkkenet blev radikalt ombygget med fokus på arbejdsmiljø, forbedret ventilation og mere rationelle arbejdsgange. Under terrassen mod øst blev der bygget en ny vinkælder. Festsalen fik et nyt ventilationsanlæg, som er skjult i loftets stukdekoration og alle øvrige lokaler blev istandsat. Et lille rum mellem festsalen og musikstuen, formentlig dekoreret af G.F. Hetsch, blev også restaureret. Projektet omfattede også en indretning af et skivemuseum i stalden og kontorlokaler i Kavalerboligen. På begge bygninger blev de imponerende tagkonstruktioner udskiftet. Ankomstplads og parkeringsareal blev omlagt i samarbejde med GHB Landskab. 

Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter.
EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

De gamla träfasaderna har genom åren målats med många olika produkter och behövde först skrapas rena innan man kunde impregnera med olja och måla med ny linoljefärg. Huvudtrappan ersattes av en ny svängd trappa och byggnadens tak reparerades, undertak monterades och ny takbeklädnad lades på. Köket byggdes om radikalt med fokus på arbetsmiljö, förbättrad ventilation och rationellare arbetsförlopp. Under terrassen mot öster byggdes en ny vinkällare. Festsalen fick ny ventilationsanläggning som är dold i takets rumsdekor och alla övriga lokaler renoverades. Ett litet rum mellan festsalen och musikrummet, troligen dekorerat av G.F. Hetsch, blev också restaurerat. Projektet omfattade även inredning av ett museum i stallet och kontorslokaler i kavaljerbostaden. På båda byggnaderna bytte man ut imponerande takkonstruktioner. Ankomstplatts och parkeringsyta lades om i samarbete med GHB Landskab.

Ole Drachmann ansvarade för uppdraget, som partner hos Erik Møller Arkitekter.
EMA innehar rättigheterna till projektet.

!
Slut på området med blandet indhold. Tabelblokken, nedenfor, er beregnet til ‘Fakta boks’. Vælg antal kolonner og rækker. Efter eller undervejs af indsættelse af data i tabellen kan tabellen redigeres (tilføj/fjern rækker/kolonner) ved at klikke på tabel ikonet øverst til venstre. Når indholdet er sat ind, så husk at vælge det rette design i ‘Blok -> Designs’ i højre side. Når du har dannet den danske udgave kan du duplikere den ved at klikke på den tilknyttede menu (de 3 prikker øverst til venstre) -> Duplikér. Herefter skal du lige huske at vælge Design Faktaboks SE for den duplikerede tabel.
StedKlampenborg
BygherreDet Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab
BevaringgtatusBevaringsværdigt
TypeRestaurering og Vedligeholdelsesprogram 
År2010, 2013
StatusUdført
SamarbejdeGHB Landskab v. Jacob Fisher
FotoOle Drachmann
PlatsKlampenborg
ByggherreDet Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab
BevarandestatusBevaringsvärdigt
TypeRestaurerings- och underhållsprogram  
År2010, 2013
StatusUtfört
SamarbeteGHB Landskab v. Jacob Fisher
FotoOle Drachmann
!
Herunder finder du en ‘Gruppeblok’, hvor du kan indsætte forskellige andre blokke, som så vil blive vist på den genererede sides venstre halvdel.
!
Så er du næsten igennem. Du skal nu markere de relevante ‘Kategorier’ (‘bolig’, ‘design’ osv.), ‘Relaterede projekter’ såvel som ‘Prioritet’ i dokumentpanelet i højre side. ‘Prioritet’ har betydning for rækkefølgen projekterne vises. Den specielle kategori ‘Vigtig’ har betydning for størrelsen af projektets ikon når det vises sammen med andre projekter på projektoversigtsiden. Husk at du kan forhåndsvise siden under editeringen, før du gemmer den.
[contact_form]