På forsiden af By og Land og Arkitekten

2016.10.28

I forbindelse med Drachmann Arkitekters restaurering af PHs eget hus, har Amalie Drachmann skrevet en artikel om projektet for By og Land og stillet op til et interview i Arkitekten. Artiklen i By og Land beskriver tegnestuens tekniske tilgang og løsning af opgaven, og gennemgår bl.a. efterisoleringen, betonreparationerne, farvesætning og processen med genskabelsen af det historiske tapet. I slutningen af interviewet i Arkitekten kan man læse eller genlæse den genoptrykte anmeldelsen af Poul Henningsens eget hus fra Arkitekten månedshæfte 1938.

I samband med Drachmann Arkitekters restaurering av PH:s eget hus har Amalie Drachmann skrivit en artikel om projektet för By og Land och även intervjuats i Arkitekten. I artikeln i By og Land beskrivs arkitektbyråns tekniska tillvägagångssätt och hur man löst uppdraget, med bland annat tilläggsisolering, betongreparationer, färgsättning och förloppet för att återskapa en historisk tapet. I slutet av intervjun i Arkitekten kan man läsa det återtryckta meddelandet om Poul Henningsens eget hus från Arkitektens månadshäfte 1938.

Se projektet

På forsiden af By og Land og Arkitekten

På forsiden af By og Land og Arkitekten

[contact_form]