Geoteknisk boring ved Kastellet

2017.01.09

St. Alban’s Church er placeret tæt ved voldgravens kant der omkranser Kastellet. I december udførte Geo en geoteknisk og miljøteknisk boring til otte meter under terræn. Formålet med boringen var at fastlægge jordens bæreevne og dermed bestemme den fremtidige tilbygnings funderingsprincip 

Læs mere om boringen på Geo’s hjemmeside

St. Albans Church är placerad nära kanten på den vallgrav som går runt kastellet. I december genomförde Geo en geoteknisk och miljöteknisk borrning ner till åtta meter under marken. Syftet med borrningen var att fastställa markens bärförmåga och för att kunna avgöra den framtida tillbyggnadens grundprincip

Läs mer om borrningen på Geoshemsida

Geoteknisk boring ved Kastellet

Geoteknisk boring ved Kastellet

[contact_form]